25
Σαβ, Μάι

ΕΔΜ701Β: Διατριβή Mάστερ II

  • Κωδικός / Course Code: ΕΔΜ701Β
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate