25
Σαβ, Μάι

ΕΔΜ622: Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

  • Κωδικός / Course Code: ΕΔΜ622
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια), 10 δραστηριότητες (1% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (50%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στον σύγχρονο υπερεπικοινωνιακό και υπερδικτυωμένο κόσμο, ο ρόλος  της επικοινωνίας και η σύνδεσή της με το μάρκετινγκ έχει καταστεί κεντρικός. Η στρατηγική επικοινωνία μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενός δημοσίου προσώπου ή ενός πολιτικού ή ακόμα και ενός κράτους  έχει ως βασικό στόχο να χτίσει σχέσεις αμοιβαίας κατανόησης και ωφέλειας με όλες τις ομάδες κοινού (τα Μέσα Επικοινωνίας, τους πολιτικούς, την τοπική κοινότητα, τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους διανομείς), καθώς και να διαμορφώσει τη δημόσια εικόνα του. Το μάρκετινγκ εστιάζει στους υφιστάμενους και νέους πελάτες (αγορές) και στο χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων μαζί τους. Η συνεργασία του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας για την υγιή ανάπτυξη μιας εταιρείας κρίνεται απαραίτητη, παρότι οι ρόλοι τους, ενώ είναι διακριτοί, σε κάποια στάδια συναντώνται! Στόχος της θεματικής ενότητας είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη μεθοδολογία και στις τεχνικές της υλοποίησης πλέον ενός πλάνου ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας & μάρκετινγκ, καθιστώντας τους αυτοδύναμους επαγγελματίες στους διαφορετικούς τομείς εφαρμογής της. Δίνει έμφαση στον συνδυασμό έρευνας, θεωρίας και πράξης, προετοιμάζοντας τους φοιτητές να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις σύγχρονες προκλήσεις στους διαφορετικούς τομείς και κλάδους της στρατηγικής επικοινωνίας & μάρκετινγκ. Οι φοιτητές, μετά το πέρας της θεματικής ενότητας και έχοντας αναπτύξει δεξιότητες στρατηγικής και αναλυτικής σκέψης, θα μπορούν να εφαρμόζουν τη θεωρία σε πραγματικές καταστάσεις.