25
Σαβ, Μάι

ΕΔΜ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Η Ειδησεογραφία

  • Κωδικός / Course Code: ΕΔΜ512
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η ειδησεογραφία δεν αποτελεί πιστό αντικατοπτρισμό της πραγματικότητας, αλλά  κοινωνική κατασκευή. Προσεγγίζεται θεωρητικά η λειτουργία του μηχανισμού κατασκευής των ειδήσεων και διερευνώνται οι πρακτικές συνεπαγωγές της λειτουργίας του για τον επαγγελματία των μέσων επικοινωνίας, για τον πολίτη, για την κοινωνία και για την δημοκρατία. Η παρούσα θεματική ενότητα εξοικειώνει τους φοιτητές με οντολογικές και δεοντολογικές θεωρίες για την ειδησεογραφία, καθώς και  με μεθοδολογίες και εργαλεία, με βάση τα οποία ο φοιτητής αναλύει συστηματικά το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης για να διεξάγει χρηστικά συμπεράσματα τόσο στο ερευνητικό όσο και στο επαγγελματικό πεδίο.