ΒΙΗ526: Ιατρική Δεοντολογία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
02
Κυρ, Οκτ

ΒΙΗ526: Ιατρική Δεοντολογία

Η Θεματική Ενότητα Ιατρική Δεοντολογία ξεκινά με την εξοικείωση με τους κώδικες δεοντολογίας και τις έννοιες και τους ορισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτούς.

Ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι κομβικής σημασίας για τους κώδικες και τις διεθνείς διακηρύξεις. Θα επιχειρηθεί μια εξοικείωσης με τις προσλήψεις της έννοιας της αξιοπρέπειας και των λόγων που αυτή αποτελεί μια αναντικατάστατη και απροϋπόθετη αρχή. Οι κώδικες αναγνωρίζουν επίσης  την ελευθερία συνείδησης του ιατρού, σεβόμενοι την δική του αυτονομία και αυτό έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στη  σχέση ιατρού- ασθενούς. Μεγάλη σημασία για την δεοντολογία του ιατρικού επαγγέλματος έχουν θέματα όπως η ισχύς των ιατρικών πιστοποιητικών και γνωματεύσεων αλλά και οι ρυθμίσεις για τον τόπο άσκησής του.

Η σχέση ιατρού ασθενούς παραμένει το κεντρικό θέμα της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας από τον Ιπποκράτη έως και σήμερα. Σε αυτήν τη σχέση μεγάλη σημασία έχει η ουσιαστική ενημέρωση του ασθενούς, χωρίς χειραγώγηση ή παραπλάνηση πράγμα που θα οδηγήσει στην συναίνεσή του. Θα αναπτυχθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις μιας έγκυρης ενήμερης συναίνεσης  και θα εξετασθούν οι περιπτώσεις που ο ασθενής είναι ανίκανος να συναινέσει. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν ενδεχόμενες λύσεις με τις οποίες πρέπει να είναι εξοικειωμένος ο κλινικός ιατρός.

Για να μπορέσει ένας θεραπευτής να επιτελέσει το πολυσχιδές καθήκον της ενήμερης συναίνεσης πρέπει να διαθέτει αρετές και γνώσεις που μόνο η βιοηθική εκπαίδευση αλλά και η ανθρωπιστική παιδεία μπορεί να του προσφέρει.  Τέλος θα αναλυθούν τα θέματα της δεοντολογίας της έρευνας και των ειδικών περιπτώσεων της ευθανασίας και της αντιμετώπισης των ψυχικά ασθενών. Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι μια κατανόηση του συνδυασμού των νομικών και επιστημονικών παραμέτρων αλλά και της ηθικής στάσης που απαιτούνται στο πλαίσιο  του ιατρικού καθήκοντος  και   δεοντολογίας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ526
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 450 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate