ΟΙΚ314: Χρηματοοικονομική Λογιστική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
22
Τετ, Μαρ

ΟΙΚ314: Χρηματοοικονομική Λογιστική

Η θεματική ενότητα "Χρηματοοικονομική Λογιστική" παρέχει μια περιεκτική εισαγωγή στη ανάλυση οικονομικών καταστάσεων. Τα θέματα περιλαμβάνουν τα λογιστικά συστήματα, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι οικονομικές καταστάσεις, την εταιρική διακυβέρνηση, την ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων.
 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ314
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Γραπτή Εργασία 1: 10%
  • Γραπτή Εργασία 2: 10%
  • Γραπτή Εργασία 3: 10%
  • Τελική εξέταση: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate