ΟΙΚ221: Μακροοικονομική Θεωρία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΟΙΚ221: Μακροοικονομική Θεωρία

Η θεματική ενότητα παρουσιάζει τη σύγχρονη μακροοικονομική θεωρία με λεπτομέρεια. Η θεματολογία περιλαμβάνει γνωστές έννοιες όπως ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), προσφορά χρήματος, επιτόκιο, ανεργία, συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταξύ άλλων εννοιών, αλλά οι έννοιες αυτές αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος και πιο συστηματικά. Θα παρουσιαστούν οι αγορές αγαθών, χρήματος, και εργασίας και θα αναλυθούν πολλά μακροοικονομικά φαινόμενα που συμβαίνουν στις αγορές αυτές. Θα επικεντρωθούμε στον προσδιορισμό μακροοικονομικών μεταβλητών τόσο στο βραχυχρόνιο όσο και στο μακροχρόνιο ορίζοντα και θα αναφερθούμε σε αρκετά θέματα οικονομικής πολιτικής. Κεντρικό θέμα επίσης θα αποτελέσει η δύναμη και οι περιορισμοί της οικονομικής πολιτικής να σταθεροποιεί τους οικονομικούς κύκλους και να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ221
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Γραπτή Εργασία 1: 10%
  • Γραπτή Εργασία 2: 10%
  • Γραπτή Εργασία 3: 10%
  • Τελική εξέταση: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΟΙΚ213: Οικονομετρία ΟΙΚ222: Δημόσια Οικονομικά »