ΕΛΛ410: Αρχαία Ελληνικά ΙΙΙ: Θεματογραφία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΕΛΛ410: Αρχαία Ελληνικά ΙΙΙ: Θεματογραφία

Η Θεματική Ενότητα έχει διττό κεντρικό στόχο: πρώτον, να βοηθήσει τους φοιτητές να αξιοποιήσουν και να εμπεδώσουν κεφαλαιώδους σημασίας γραμματικοσυντακτικές γνώσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, οι οποίες αποκτήθηκαν στις Θεματικές Ενότητες ΕΛΛ311: Αρχαία Ελληνικά Ι και ΕΛΛ321: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ, και να διερεύνουν τις γνώσεις αυτές με την εκμάθηση πιο περίπλοκων γραμματικών τύπων (π.χ. ρήματα λήγοντα σε -μι) και συντακτικών φαινομένων (π.χ. δευτερεύουσες προτάσεις και υποθετικοί λόγοι). Δεύτερον, να οξύνει τις ικανότητές τους για μεταφραστική προσπέλαση και νοηματική επεξεργασία ενός φάσματος κειμένων, κυρίως πεζών, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τα οποία θα παρουσιάζουν μεγαλύτερο από αυτά των προγενέστερων δύο θεματικών ενοτήτων βαθμό δυσκολίας.

Η Θεματική Ενότητα στοχεύει συγκεκριμένα:

 1. Στην εμπέδωση και συστηματοποίηση κεκτημένων γνώσεων γραμματικής και συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, μέσω της ερμηνείας αντιπροσωπευτικών κειμένων, τα οποία έχουν γραφεί στην αττική διάλεκτο, με στόχο τη βελτίωση του γλωσσικού αισθητηρίου των φοιτητών-τριών και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους. Έμφαση θα δοθεί στη σημασία και χρήση των εγκλίσεων, στη μελέτη του υποτεταγμένου λόγου (χρήση και εκφορά των δευτερευουσών προτάσεων και των υποθετικών λόγων), στη λειτουργία του απαρεμφάτου και της μετοχής και στον σχηματισμό και τη μορφολογία συνηρημένων ρημάτων και ρημάτων που λήγουν σε –μι.
 2. Στην ανάπτυξη των μεταφραστικών δεξιοτήτων των φοιτητών-τριών μέσα από την επεξεργασία αρχαίων ελληνικών πεζογραφικών κειμένων, κυρίως της αττικής διαλέκτου, από διάφορες ειδολογικές περιοχές: ρητορική (Γοργίας, Λυσίας, Δημοσθένης, Ισοκράτης), ιστοριογραφία (Ξενοφών), φιλοσοφία (Πλάτων, Αριστοτέλης) και βιογραφία (Πλούταρχος). Τα κείμενα, κλιμακούμενης δυσκολίας, θα παρατίθενται είτε όπως παρουσιάζονται στο πρωτότυπο είτε ελαφρώς διασκευασμένα.
 3. Στην υφολογική και νοηματική επεξεργασία των επιλεγμένων αρχαιοελληνικών πεζογραφικών κειμένων, ώστε οι φοιτητές-τριες να ενημερωθούν για τα υφολογικά χαρακτηριστικά των τριών ειδών, από τα οποία θα προέρχονται τα επιλεγέντα κείμενα, και να κατανοήσουν το ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, στρατιωτικό και αξιακό πλαίσιο της αρχαιότητας. Μέσα από αυτή την ανάλυση, αναμένεται να οξυνθεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ410
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Τέσσερα (4) διαγωνίσματα (30%) και μία (1) τελική εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). 

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate