ΕΛΛ416: Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Μαρ

ΕΛΛ416: Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ. Ε.) είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα:

 • Να αποκτήσουν μια πανοραμική εικόνα της αρχαίας ελληνικής επιστήμης και της αλληλεπίδρασής της με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία από την αρχαϊκή μέχρι την ελληνιστική περίοδο.
 • Να αποκτήσουν μια εικόνα του προελληνικού τρόπου σκέψης και σημαντικότερων επιτευγμάτων του τα οποία άσκησαν επίδραση στην εξέλιξη της επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψης της αρχαίας Ελλάδος.
 • Να παρακολουθήσουν την πορεία από το αρχαϊκό μυθοπλαστικό τρόπο σκέψης στα πιο εξελιγμένα εξηγητικά μοντέλα της φύσης της ελληνικής φυσικής φιλοσοφίας.
 • Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής επιστήμης που την διαφοροποιούν από την προελληνική επιστήμη.
 • Να κατανοήσουν τις βασικές μεθόδους και τα σημαντικότερα επιτεύγματα της αρχαίας ελληνικής επιστήμης στο πλαίσιο των φιλοσοφικών συζητήσεων της κλασσικής περιόδου.
 • Να κατανοήσουν το ρόλο της απόδειξης στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής επιστήμης, σε αντιδιαστολή με τους πολιτισμούς στους οποίους απουσίαζε η έννοια αυτή.
 • Να κατανοήσουν την μεταστροφή του ερευνητικού προσανατολισμού της αρχαίας ελληνικής επιστήμης σε πιο εφαρμοσμένα προβλήματα κατά την ελληνιστική και τη βυζαντινή περίοδο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ416
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Δύο γραπτές εργασίες, και μία εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate