27
Σαβ, Νοε

ΟΙΚ211: Μικροοικονομική Θεωρία

Η θεματική ενότητα αποτελεί συνέχεια της ενότητας «Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι». Περιλαμβάνονται θέματα όπως, η θεωρία καταναλωτή, θεωρία παραγωγού, θεωρία αναμενόμενης χρησιμότητας, θεωρία και ανάλυση μορφών αγοράς, θεωρία συμπεριφοράς επιχειρήσεων.  Ένα σημαντικό μέρος του μαθήματος είναι αφιερωμένο στη μελέτη της ορθολογικής λήψης αποφάσεων και στη μοντελοποίηση των συναφών προβλημάτων. Επίσης, πώς οι μεμονωμένα οικονομικές αποφάσεις αλληλεπιδρούν σε αγορές με διάφορους βαθμούς ανταγωνισμού, δίνοντας ουσιαστική προσοχή στα συγκριτικά αποτελέσματα κοινωνικής πρόνοιας που παράγονται από τις διάφορες μορφές της αγοράς.
 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ211
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό