ΠΥΣ622: Φαρμακευτική Πολιτική & Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΠΥΣ622: Φαρμακευτική Πολιτική & Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα έχει σκοπό να εισαγάγει τους σπουδαστές στο οικονομικό περιβάλλον της φαρμακευτικής αγοράς και των σχετικών πολιτικών που επηρεάζουν τις εθνικές και διεθνείς αγορές γενικότερα.  Όσον αφορά στη αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, σκοπός της θεματικής είναι φέρει τους σπουδαστές σε επαφή με τις βασικές αρχές, τα αναλυτικά εργαλεία και τις τρέχουσες πρακτικές στην Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας και να εξετάσει τις κλινικές, οικονομικές, ηθικές, νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη διάδοση και τη χρήση των διαδικασιών, των υπηρεσιών ή των τεχνικών στην φροντίδα υγείας. Σημαντική πρόκληση είναι η διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών στον τομέα της υγείας μέσω της αξιοποίησης των ευρημάτων από την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας.

Προαπαιτούμενη ΠΥΣ611

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΥΣ622
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια) Εβδομαδιαίες Ασκήσεις (10%) Τελική Εξέταση (50%)