Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus