Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus