Γραφείο Εκδηλώσεων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

15
Σαβ, Αυγ

 

Το Γραφείο Εκδηλώσεων υπάγεται στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών και είναι υπεύθυνο τόσο για τη διοργάνωση των κεντρικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου όσο και για την υποστήριξη εκδηλώσεων που διοργανώνουν τα Προγράμματα Σπουδών και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος. 

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του Γραφείου, σε σχέση με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συμπεριλαμβάνουν την ευθύνη της διοργάνωσης της Τελετής Αποφοίτησης, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, δημόσιων διαλέξεων, συνεδρίων και ημερίδων, σειρών επιστημονικών και άλλων διαλέξεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Παράλληλα, το Γραφείο Εκδηλώσεων χειρίζεται ζητήματα νομικής φύσεως που αφορούν στη λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως είναι η νομοθεσία και οι κανονισμοί λειτουργίας του Ιδρύματος.

 

Επικοινωνίαevents@ouc.ac.cy0035722411730

Υπεύθυνος Λειτουργός: Νέαρχος Νεάρχου, nearchou@ouc.ac.cy