29
Τετ, Σεπ

 

Το Γραφείο Εκδηλώσεων υπάγεται στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών και είναι υπεύθυνο τόσο για τη διοργάνωση των κεντρικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου όσο και για την υποστήριξη εκδηλώσεων που διοργανώνουν τα Προγράμματα Σπουδών και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος. 

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του Γραφείου, σε σχέση με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συμπεριλαμβάνουν την ευθύνη της διοργάνωσης της Τελετής Αποφοίτησης, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, δημόσιων διαλέξεων, συνεδρίων και ημερίδων, σειρών επιστημονικών και άλλων διαλέξεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Παράλληλα, το Γραφείο Εκδηλώσεων χειρίζεται ζητήματα νομικής φύσεως που αφορούν στη λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως είναι η νομοθεσία και οι κανονισμοί λειτουργίας του Ιδρύματος.

Επομένως, το Γραφείο Εκδηλώσεων, είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

  • θέματα διοργάνωσης εκδηλώσεων (πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, διαλέξεων, τηλεδιαλέξεων κοκ) – (events@ouc.ac.cy)
  • θέματα που άπτονται Κανονισμών και της Νομοθεσίας του Πανεπιστημίου – (law@ouc.ac.cy)
  • θέματα νομικής φύσεως – (law@ouc.ac.cy)
  • θέματα εφαρμογής του ΓΚΠΔ (GDPR) – (dpo@ouc.ac.cy) και
  • θέματα εφαρμογής του νόμου για το Σχέδιο Δημοσίευσης – (law@ouc.ac.cy).

 

Επικοινωνίαevents@ouc.ac.cy0035722411733

Υπεύθυνος Λειτουργός: Νέαρχος Νεάρχου, nearchou@ouc.ac.cy

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Γραφείου Εκδηλώσεων: Κωνσταντίνα Σαββίδου, constantina.savvidou@ouc.ac.cy, 0035722411732