Sidebar

09
Παρ, Ιουν

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η αποστολή του προπτυχιακού προγράμματος στα Οικονομικά είναι να παρέχει στους φοιτητές του ισχυρά θεμέλια γνώσεων και δεξιοτήτων στην οικονομική θεωρία και την ποσοτική ανάλυση. Το πρόγραμμα εισάγει τους φοιτητές στη μακροοικονομική και μικροοικονομική θεωρία, τους διδάσκει να διατυπώνουν ολοκληρωμένα και δομημένα τη σκέψη τους και τον γραπτό λόγο, σχετικά με οικονομικά προβλήματα και θέματα πολιτικής. Επίσης, τους διδάσκει να χρησιμοποιούν πραγματικά οικονομικά δεδομένα (real-world data) για την πρόβλεψη, μελέτη και μοντελοποίηση των οικονομικών φαινομένων, καθώς και τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των παρατηρούμενων οικονομικών συμπεριφορών και οικονομικών μοντέλων.   

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

Για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και το εύρος των αναγκών και των πιθανών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών στόχων των αποφοίτων μας, το προπτυχιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε τρεις ακαδημαϊκές κατευθύνσεις:

 • Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στα Οικονομικά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου,
 • Οικονομικά των Επιχειρήσεων,
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική.

Οι τρεις εξειδικεύσεις/ακαδημαϊκές κατευθύνσεις έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, που να παρέχουν στους φοιτητές ευρύ φάσμα γνώσεων και βαθιά κατανόηση των κεντρικών θεωριών και των αναλυτικών εργαλείων στον τομέα των οικονομικών, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του φάσματος των επιλογών που ανακύπτουν στην επαγγελματική σταδιοδρομία.

Πολύ λίγα πτυχία προσφέρουν τις ευκαιρίες καριέρας που ενδεχομένως διασφαλίζει ένα πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες. Οι απόφοιτοί μας θα είναι καλά προετοιμασμένοι για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Πιθανοί εργοδότες των αποφοίτων μας, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
 • Κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες,
 • Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς,
 • Οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες,
 • Πολυεθνικές εταιρείες,
 • Εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου,
 • Εποπτικές αρχές,
 • Ελεγκτικές εταιρείες,
 • Ασφαλιστικές εταιρείες,
 • Επιχειρήσεις επικοινωνιών,
 • Εκπαίδευση,
 • Νομικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία,
 • Φορείς κα υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

 Εναλλακτικά, οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

 

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Άδεια Λογιστή

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (Α` 78).  

Το πιο πάνω αποτελεί απόσπασμα από το έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την επαγγελματική ταυτότητα λογιστή Β'.

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.


 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 240

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Προπτυχιακό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Πτυχίο - Bachelor degree

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο προπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με προβιβάσιμο βαθμό) ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και βασική γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου.  Η γνώση της Αγγλικής είναι επιθυμητή.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται στα €8400. Το διαχειριστικό κόστος της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023.

 
 

Παρουσίαση Προγράμματος "Οικονομικά" (2020)