ΠΙΘ701B: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙI - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΠΙΘ701B: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙI

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους σπουδών και όταν ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) πρώτου έτους, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν διατριβή Μάστερ. Η επιλογή φοίτησης με μεταπτυχιακή διατριβή συνεπάγεται τη φοίτηση σε 2 ελεύθερα επιλεγόμενες Θ.Ε. από τις 4 του δεύτερου έτους του ΜΠΣ και τη συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής έκτασης 12.000-15.000 λέξεων (30 ECTS) πάνω σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΜΠΣ.Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους σπουδών και όταν ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) πρώτου έτους, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν διατριβή Μάστερ. Η επιλογή φοίτησης με μεταπτυχιακή διατριβή συνεπάγεται τη φοίτηση σε 2 ελεύθερα επιλεγόμενες Θ.Ε. από τις 4 του δεύτερου έτους του ΜΠΣ και τη συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής έκτασης 12.000-15.000 λέξεων (30 ECTS) πάνω σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΜΠΣ.

Η διατριβή μάστερ συμβάλλει στην έρευνα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Η πρόταση του φοιτητή πρέπει να γίνει αποδεκτή από ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος, ο οποίος συμφωνεί να υπηρετήσει ως επιβλέπων καθηγητής του φοιτητή. Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από τα προτεινόμενα θέματα διατριβής που προτείνονται από τους καθηγητές του Προγράμματος.

Οι διατριβές ολοκληρώνονται και αξιολογούνται από μια επιτροπή τριών μελών του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα διοργανώνει δημόσιες παρουσιάσεις των διατριβών στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ701B
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites:

  ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία

  ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας