ΔΠΠ524: Το Πλέγμα Νερό-Τροφή-Ενέργεια - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΔΠΠ524: Το Πλέγμα Νερό-Τροφή-Ενέργεια

Η παροχή τροφής, νερού και ενέργειας στις σύγχρονες κοινωνίες προκύπτει μέσω αλληλεξαρτώμενων συστημάτων/διεργασιών και είναι θεμελιώδη για την προστασία του περιβάλλοντος. H ΘΕ «Το Πλέγμα Νερό-Τροφή-Ενέργεια» έχει στόχο να εισαγάγει το φοιτητή στις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση των συστημάτων/διεργασιών παραγωγής/διανομής τροφής και ενέργειας όπως και με τη διαχείριση του νερού. Η ΘΕ εστιάζει στην:

 • εισαγωγή στη μεθοδολογία του FAO για αναλύσεις σχετικά με το πλέγμα,
 • αειφόρο παραγωγή τροφής/κάλυψη των διατροφικών αναγκών και την εξάρτηση της από το νερό και την ενέργεια,
 • ορθολογική χρήση του νερού στη γεωργία και στους άλλους τομείς και την αλληλεπίδραση με την παραγωγή τροφής και ενέργειας,
 • παραγωγή ενέργειας με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη σημασία της για τη διατροφή και τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
 • συνέργεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών μιας κοινωνίας (stakeholders) προς τη λήψη αποφάσεων με στόχο την αειφόρο παραγωγή τροφής/ενέργειας και διαχείριση των υδατικών πόρων.

Όπου είναι δυνατό, τα παραπάνω θα προσεγγίζονται μέσω της σχετικής γνώσης για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες (π.χ., η τροφή ως οικοσυστημική υπηρεσία, πιέσεις/κατάσταση οικοσυστήματος, παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών, δείκτες). Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις και πρακτικό μέρος όπου θα γίνεται χρήση εργαλείων π.χ., για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή τροφής, τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από προϊόντα, υπηρεσίες και οργανισμούς και την εκτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΔΠΠ524
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (10% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), τελική εξέταση (60% του τελικού βαθμού).

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 450 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate