ΔΠΠ521: Αειφόρος Ανάπτυξη ΙΙ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΔΠΠ521: Αειφόρος Ανάπτυξη ΙΙ

Η Θεματική Ενότητα, ως συνέχεια της Θ.Ε. Αειφορία Ι, έχει ως σκοπό την εμβάθυνση σε έννοιες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος. Τα αντικείμενα που αναπτύσσονται προσφέρουν τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις για την περαιτέρω εξειδίκευση του φοιτητή, αναπτύσσοντας παράλληλα την ικανότητα του να αναγνωρίζει κύρια περιβαλλοντικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τη διαχείριση του  περιβάλλοντος.

Οι αρχές σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων διαχείρισης φυσικών πόρων, οι τεχνικές και τα μέσα απογραφής και ανάλυσής τους, ο σχεδιασμός χρήσεων και διαχείρισης γης, είναι μερικά από τα θέματα που αναλύονται. Παράλληλα, δίδεται έμφαση στα οικονομικά του περιβάλλοντος, στις περιβαλλοντικές μελέτες καθώς και σε συστήματα και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΠΠ521
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (10% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), τελική εξέταση (60% του τελικού βαθμού).

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 450 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate