ΒΙΗ695: Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
03
Δευ, Οκτ

ΒΙΗ695: Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του.
 • Επιλύει επιτυχώς προβλήματα που του παρουσιάζονται/ανατίθενται.
 • Επικοινωνεί τις ιδέες, τα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την εργασία του στους συνάδελφους και προϊστάμενούς του.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει εισηγήσεις για θέματα που άπτονται της εργασίας του.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Επιδεικνύει επαγγελματικό προφίλ στον χώρο εργασίας.
 • Συσχετίζει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις με τον επαγγελματικό χώρο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ695
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  - Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)

  - Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected

  - Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 0
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites:

  Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες - Κοινές και για τις δυο κατευθύνσεις ΘΕ
  ΒΙΗ511 Ιστορία των ηθικών θεωριών, 1ο εξάμηνο, υποχρεωτική, (10 ECTS)
  ΒΙΗ512 Ανθρώπινα δικαιώματα και θεωρίες δικαιωμάτων, 1ο εξάμηνο, υποχρεωτική, (10 ECTS)
  ΒΙΗ521 Ηθική και δεοντολογία της έρευνας, 2 εξάμηνο, υποχρεωτική, (10 ECTS)
  ΒΙΗ611 Νευροηθική, 3ο εξάμηνο, υποχρεωτική, (10 ECTS)

  Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες - α. Για την κατεύθυνση Βιοηθική
  ΒΙΗ513 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική, 1ο εξάμηνο, υποχρεωτική, (10 ECTS)
  ΒΙΗ523 Βιοηθική και η αρχή της ζωής, 2ο εξάμηνο, επιλογής, (10 ECTS)

  Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες - β. Για την κατεύθυνση Ιατρική Ηθική
  ΒΙΗ514 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική, 1ο εξάμηνο, υποχρεωτική, (10 ECTS)
  ΒΙΗ526 Ιατρική δεοντολογία, 2ο εξάμηνο, επιλογής, (10 ECTS)