27
Τετ, Σεπ

Ερευνητικές Περιοχές


Για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθούν θέσεις στο Διδακτορικό "Πληροφορική - Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)", στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Cybersecurity capabilities development
  • Cybersecurity curriculum design
  • Cybersecurity situational awareness
  • Cybersecurity in childhood and adult education
  • Engaging teaching and learning pedagogies
  • Cybersecurity educational technologies
  • Cybersecurity skills’ frameworks
  • Cyber Ranges
  • Gamification in cybersecurity
  • Human factor cognition in cybersecurity
  • Cybersecurity culture
  • Threat hunting
  • Critical infrastructure protection
  • Societal cyber resilience
  • IoT security
  • Security Operation Centres
  • Wireless Security
  • Wireless Communications
  • Maritime cybersecurity
  • Aeronautical cybersecurity

Indicative thesis topics that can be considered by candidates include:

 • Building entrepreneurial mindsets and transversal skills in HEIs/VETs through cybersecurity education
 • Increase interest of students in upper secondary education/HEIs/VETs to pursue a career in cybersecurity
 • Use of innovative distance learning pedagogies to develop engaging cybersecurity undergraduate curricula
 • Design of games to promote UN Sustainable Development Goals (SDGs) through cybersecurity education
 • Design of innovative cybersecurity education and training curricula to build a multidisciplinary cybersecurity workforce
 • Use of cyber ranges to create engaging cybersecurity awareness, education and/or training curricula in primary/secondary/HEIs/VETs
 • Enhance societal resilience against social engineering attacks through the design of targeted cybersecurity awareness campaigns
 • Engage young people in cybersecurity through STEM hands-on activities
 • Build cybersecurity table-top exercises / escape-rooms for effective learning
 • Develop citizens’ IoT-related cybersecurity skills
 • Situational awareness training cyber-attack scenarios
 • Improving Security Operation Centre Efficiency
 • Threat hunting in cellular, WiFi and other wireless networks
 • Wireless Training in Cyber Ranges
 • Cybersecurity for Maritime/Aeronautical/Industrial environments

Candidates can also propose other topics that fall within the research areas of Cybersecurity and Wireless Communications.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : The Doctoral Thesis writing will be in the English language. Supervision will be carried out in Greek or English

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Candidates must:

 • be holders of a Masters degree related to or similar to the research areas listed above, e.g. Informatics, Cyber ​​Security, Computer and Network Security, Computer Science, Wireless and Computer Communication System, Educational Studies, etc.
 • have excellent knowledge of the English language

For further details on the above topics, you are encouraged to contact Professor, Dr. Stavros Stavrou (stavros.stavrou@ouc.ac.cy) or/and Assistant Professor, Dr. Eliana Stavrou (eliana.stavrou@ouc.ac.cy) or/and Lecturer Dr.  Adamantini Peratikou (adamantini.peratikou@ouc.ac.cy). 

For any other general information those interested can also contact Ms. Marianna Prodromou (prodromou@ouc.ac.cy), 00357-22411651.                                                         

Additional qualifications for candidates are:

 • Any publications in prestigious international scientific journals and conferences in the above cognitive areas
 • Any participation in research projects
 • Previous work or other experience in the above topics.

Candidates must submit:

 1. Complete and detailed CV in EUROPASS format
 2. If there are any, a detailed list of publications or participation in research projects
 3. Full research proposal up to 2000 words including:
 • A Preliminary Title of the Doctoral Thesis
 • Statement of interest (the subject you are interested in must be explicitly stated)
 • Problem statement, purpose of doctoral dissertation (depending on the topic you choose) and importance of the research
 • Research questions/objectives
 • Brief analysis of the current situation depending on the topic you choose
 • Research methodology of approaching the subject
 • Expected results & impacts
 • Implementation schedule
 • Suggested bibliography

Candidates who do not submit complete supporting documents as listed in point 1-3 will not be evaluated.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε ισχύει το ακόλουθο: για τα πρώτα πέντε (5) και το τελευταίο εξάμηνο, το κόστος ανέρχεται σε €675 ανά εξάμηνο και για τα υπόλοιπα, ενδιάμεσα εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €100 ανά εξάμηνο. Για τη «Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (ΔΧΧΧ796)» και τη «Μεθοδολογία της Έρευνας (ΔΧΧΧΧ795)», οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά την έναρξη της φοίτησης, δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.