ΟΙΚ418: Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΟΙΚ418: Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών

Η θεματική ενότητα  έχει ως στόχο να δώσει μια εισαγωγή σε μερικά από τα σημαντικότερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση οικονομικών στοιχείων , και  τις πρακτικές και υπολογιστικές πτυχές των εν λόγω μοντέλων.
Κάθε μοντέλο παρουσιάζεται  θεωρητικά, και στη συνέχεια εφαρμόζεται  σε πραγματικά δεδομένα με τη χρήση λογισμικού, όπως π.χ. το λογισμικό  MATLAB. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ418
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Γραπτή Εργασία 1: 10%
  • Γραπτή Εργασία 2: 10%
  • Γραπτή Εργασία 3: 10%
  • Τελική εξέταση: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate