ΟΙΚ313: Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Μαρ

ΟΙΚ313: Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων

Η θεματική ενότητα έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις σημαντικές πτυχές οργάνωσης της οικονομίας και των οικονομικών οργανισμών, ιδιαίτερα των επιχειρήσεων. Οι διευθυντές στις σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια σύνθετη ακολουθία από στρατηγικές αποφάσεις. Κάθε μία από τα οποίες μπορεί να επηρεάσει τη βιωσιμότητα του οργανισμού τους. Στα Οικονομικά της Επιχειρησιακής Στρατηγικής χρησιμοποιούνται αναλυτικά εργαλεία για να εξετάσουν μια σειρά από κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ανώτερα διευθυντικά στελέχη, όπως οι αποφάσεις τιμολόγησης, ποια προϊόντα πρέπει να  αναπτύξουν, και κατά πόσον η επιχείρηση θα πρέπει να διαφοροποιήσει τη γκάμα των προϊόντων της. Ενώ τα προβλήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν από άλλη οπτική γωνία, όπως το μάρκετινγκ, η οικονομική σκοπιά, η οποία επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση, παρέχει ένα χρήσιμο αναλυτικό πλαίσιο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ313
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Γραπτή Εργασία 1: 10%
  • Γραπτή Εργασία 2: 10%
  • Γραπτή Εργασία 3: 10%
  • Τελική εξέταση: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate