ΟΙΚ113: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Ι - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΟΙΚ113: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Ι

Οι μαθηματικές μέθοδοι  αποτελούν σημαντικό μέρος της θεωρητικής και εφαρμοσμένης ανάλυσης στην οικονομία και τις επιχειρήσεις. Το μάθημα αυτό εξοπλίζει τους φοιτητές με τις πρακτικές γνώσεις από τις πιο κοινές τεχνικές, παρέχοντας τη βάση για περαιτέρω σπουδές τους. Τα θέματα περιλαμβάνουν ενότητες των  Οικονομικών  Μαθηματικών όπως, πραγματικοί αριθμοί, σύνολα, Καρτεσιανό γινόμενο, διμελείς σχέσεις, σχέσεις προτίμησης, βασικές αλγεβρικές ταυτότητες, στοιχεία συνδυαστικής, τεχνικές επίλυσης εξισώσεων και ανισώσεων, γραμμικά συστήματα εξισώσεων, μέθοδος απαλοιφής Gauss, πίνακες, πράξεις πινάκων, αντίστροφοι πίνακες, κριτήρια αντιστρεψιμότητας και εύρεση αντιστρόφου πίνακα, ορίζουσες, πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής, όρια, ακολουθίες, ανατοκισμός, συνέχεια και διαφορισιμότητα συναρτήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των εννοιών  και τεχνικών  σε τυπικά προβλήματα στις επιχειρήσεις και την οικονομία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ113
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Γραπτή Εργασία 1: 10%
  • Γραπτή Εργασία 2: 10%
  • Γραπτή Εργασία 3: 10%
  • Τελική εξέταση: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate