ΟΙΚ112: Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΟΙΚ112: Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι

Αυτή η θεματική  ενότητα είναι μια εισαγωγή στη στατιστική  και τις μεθόθους  επεξεργασίας οικονομικών  δεδομένων. Αυτό το μαθήμα ασχολείται με τα θεμελιώδη ζητήματα της στατιστικής, όπως η περιγραφική στατιστική, η βασική θεωρία των πιθανοτήτων, η δειγματοληψία, και οι κατανομές.
Η θεματική ενότητα συμβάλλει στην κατανόηση του ποσοτικού χαρακτήρα των βασικών προβλημάτων των οικονομικών, και εκπαιδεύει τους φοιτητές στη δημιουργία απλών μοντέλων με σκοπό την μελέτη της αλληλεπίδρασης οικονομικών μεταβλητών. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ112
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Γραπτή Εργασία 1: 10%
  • Γραπτή Εργασία 2: 10%
  • Γραπτή Εργασία 3: 10%
  • Τελική εξέταση: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate