Διδακτορικά Προγράμματα Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΣΘΕΕ) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

21
Πεμ, Ιαν

Ερευνητικές Περιοχές


Για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθούν θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο:

 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία

 

Προϋποθέσεις Εισδοχής

(α) Παρουσία στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (όχι «εξ αποστάσεως»)

(β) Πρώτο πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε Πληροφορική ή συναφή κλάδο

(γ) Πρώτο πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε Παιδαγωγική Επιστήμη ή Εκπαιδευτική εμπειρία

Πριν την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  με τη γραμματεία της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (sciences.secretary-at-ouc.ac.cy)  για τυχόν ερωτήσεις.

 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι /- ες πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μάστερ, ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών, συναφούς ή παραπλήσιου με τις ερευνητικές περιοχές που αναφέρονται πιο πάνω.  Επίσης, πρέπει να έχουν είτε εξαιρετική γνώση βάσεων δεδομένων και προγραμματισμού.


Σημείωση:

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
 2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 300 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
 • Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
 • Σημαντικότατα της έρευνας,
 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
 • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
 1. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
 2. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
 3. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Στη Δήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να αναφέρεται ρητά το γνωστικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Προγράμματος: κα Προδρόμου Μαριάννα,  prodromou@ouc.ac.cy, 00357-22411651 και/ή Παυλή Ξένια, xenia.pavli1@ouc.ac.cy, 00357-22411968

Ερευνητικές Περιοχές


Για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθούν θέσεις στo γνωστικό αντικείμενo "Κοινωνική Πληροφορική-Αλγορυθμική Διαφάνεια και Μεροληψία (Social Computing-Algorithmic Transparency and Biases)"


Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τα τρία (3) χρόνια και η μέγιστη τα οκτώ (8) χρόνια.
 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Αγγλικά

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ σε επιστημονικούς κλάδους συναφείς με την Κοινωνική Υπολογιστική. Προτεραιότητα δίνεται σε υποψήφιους οι οποίοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα με την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος.  Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής θα είναι στην αγγλική γλώσσα.
 
Σημείωση:
Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
 2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 300 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
 • Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
 • Σημαντικότατα της έρευνας,
 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
 • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
 1. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
 2. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
 3. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος 


Στη Δήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να αναφέρεται ρητά το γνωστικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Προγράμματος: κα Προδρόμου Μαριάννα,  prodromou@ouc.ac.cy, 00357-22411651 και/ή Παυλή Ξένια, xenia.pavli1@ouc.ac.cy, 00357-22411968

 

Ερευνητικές Περιοχές


Για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθούν θέσεις στην κατεύθυνση της Κυβερνοασφάλειας, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Ομοσπονδιακά Cyber Ranges
 • Έξυπνα Cyber Ranges & Ανάπτυξη Κυβερνο-ικανοτήτων
 • Προληπτική Κυβερνοάμυνα βασισμένη σε ανάλυση πακέτων
 • GNSS Spoofing, ανίχνευση και εντοπισμός
 • Ανίχνευση και εντοπισμός ασύρματων χρηστών από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
 • Εντοπισμός χρηστών κοινωνικών μέσων
 • Εντοπισμός κακόβουλων UAV


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι /- ες πρέπει:

 1. να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μάστερ συναφούς ή παραπλήσιου με τις ερευνητικές περιοχές που αναφέρονται πιο πάνω, π.χ. Πληροφορική, Κυβερνοασφάλεια, Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων, Ασύρματες Επικοινωνίες, Τηλεπικοινωνίες κλπ.
 2. να είναι κατά προτίμηση κάτοχοι πτυχίου Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής με εξειδίκευση / κατεύθυνση υπολογιστές ή Τηλεπικοινωνίες, Τηλεπικοινωνίες, ή άλλα συναφή με τις ερευνητικές περιοχές πτυχία. Σε περίπτωση που το πτυχίο δεν εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες (π.χ. Στρατιωτικές ή άλλες σχολές), η αξιολόγηση θα στηριχτεί στην κατοχή παρεμφερή μεταπτυχιακού τίτλου. 
 3. να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 4. να έχουν καλές γνώσεις προγραμματισμού (π.χ. C, C#, C++, Python, Ruby, Java, Scripting, MATLAB, κλπ)
 5. να είναι σε θέση να έχουν συχνή φυσική παρουσία στο ερευνητικό εργαστήριο Cybersecurity & Telecommunication Research Lab.

Πριν την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Προγράμματος ή από το info-at-ouc.ac.cy για τυχόν ερωτήσεις.


Επιπρόσθετα προσόντα για τους υποψήφιους θεωρούνται:

 • Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 • Τυχόν συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα
 • Προηγούμενη εργασιακή ή άλλη εμπειρία στα πιο πάνω θέματα.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε EUROPASS format
 2. Εάν υπάρχει αναλυτικό κατάλογο δημοσιεύσεων ή και συμμέτοχης σε ερευνητικά προγράμματα
 3. Πλήρης ερευνητική πρόταση μέχρι 2000 λέξεις που να περιλαμβάνει:
 • Τίτλο θέματος συναφή με τα υπό ανάρτηση θέματα
 • Δήλωση ενδιαφέροντος (πρέπει να αναφέρεται ρητά το γνωστικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει)
 • Σκοπός διδακτορικής διατριβής ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Ερευνητικό πλαίσιο / ερευνητικά ερωτήματα
 • Σύντομη ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος
 • Προσδοκόμενα αποτελέσματα
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διατριβής
 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία


Υποψήφιοι που δεν θα καταθέσουν πλήρη δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στο σημείο 1-3 δεν θα αξιολογούνται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Προγράμματος: κα Προδρόμου Μαριάννα,  prodromou@ouc.ac.cy, 00357-22411651 και/ή Παυλή Ξένια, xenia.pavli1@ouc.ac.cy, 00357-22411968

Ερευνητικές Περιοχές


Για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθούν θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο:

 • Ασύρματες Επικοινωνίες


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι /- ες πρέπει:

 1. να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μάστερ συναφούς ή παραπλήσιου με το πιο πάνω αντικείμενο.
 2. να είναι κατά προτίμηση κάτοχοι πτυχίου Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής με εξειδίκευση / κατεύθυνση υπολογιστές ή Τηλεπικοινωνίες, Τηλεπικοινωνίες, ή άλλα συναφή με τις ερευνητικές περιοχές πτυχία. Σε περίπτωση που το πτυχίο δεν εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες (π.χ. Στρατιωτικές ή άλλες σχολές), η αξιολόγηση θα στηριχτεί στην κατοχή παρεμφερή μεταπτυχιακού τίτλου. 
 3. να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 4. να έχουν καλές γνώσεις προγραμματισμού (π.χ. C, C#, C++, Python, Ruby, Java, Scripting, MATLAB, κλπ)
 5. να είναι σε θέση να έχουν συχνή φυσική παρουσία στο ερευνητικό εργαστήριο Cybersecurity & Telecommunication Research Lab.

Πριν την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Προγράμματος.


Επιπρόσθετα προσόντα για τους υποψήφιους θεωρούνται:

 • Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 • Τυχόν συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα
 • Προηγούμενη εργασιακή ή άλλη εμπειρία στα πιο πάνω θέματα.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε EUROPASS format
 2. Εάν υπάρχει αναλυτικό κατάλογο δημοσιεύσεων ή και συμμέτοχης σε ερευνητικά προγράμματα
 3. Πλήρης ερευνητική πρόταση μέχρι 2000 λέξεις που να περιλαμβάνει:
 • Τίτλο θέματος συναφή με τα υπό ανάρτηση θέματα
 • Δήλωση ενδιαφέροντος (πρέπει να αναφέρεται ρητά το γνωστικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει)
 • Σκοπός διδακτορικής διατριβής ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Ερευνητικό πλαίσιο / ερευνητικά ερωτήματα
 • Σύντομη ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος
 • Προσδοκόμενα αποτελέσματα
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διατριβής
 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία


Υποψήφιοι που δεν θα καταθέσουν πλήρη δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στο σημείο 1-3 δεν θα αξιολογούνται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Προγράμματος κα Προδρόμου Μαριάννα,  prodromou@ouc.ac.cy, 00357-22411651

Ερευνητικές Περιοχές

Για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθεί η ακόλουθη κατεύθυνση:

 • Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:

 1. Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών συναφή με τη Δασολογία, Βιολογία, Γεωγραφία, Επιστήμη Περιβάλλοντος.
 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Καλή Γνώση στη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης (και συγκεκριμένα ArcGIS, ERDAS, ENVI, e-Cognition)
 4. Καλή Γνώση Στατιστικής και στατιστικών λογισμικών (π.χ. Minitab, SPSS, R)

Επιπρόσθετα προσόντα για τους υποψήφιους θεωρούνται:

 1. Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 2. Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 3. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.
 4. Γνώση στατιστικών πακέτων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν για να είναι η αίτησή τους έγκυρη:

 1. Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε EUROPAS format
 2. Αναλυτικό Κατάλογο δημοσιεύσεων  εάν υπάρχει χωριστά
 3. Αναλυτικό κατάλογο συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα εάν υπάρχει
 4. Πλήρης ερευνητική πρόταση τουλάχιστον 2000 λέξεων η οποία να περιλαμβάνει:
 • Τίτλο θέματος
 • Δήλωση ενδιαφέροντος (πρέπει να αναφέρεται ρητά το γνωστικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει)
 • Σκοπός διδακτορικής διατριβής ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Ερευνητικό πλαίσιο / ερευνητικά ερωτήματα
 • Σύντομη ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος
 • Προσδοκόμενα αποτελέσματα
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διατριβής
 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία


Υποψήφιοι που δεν θα καταθέσουν πλήρη δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στα σημεία 1-4 δεν θα αξιολογούνται.

Για τα θέματα Διαχείρισης και Προστασίας Χερσαίων Οικοσυστημάτων και πριν την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Δρ. Γιάννη Βογιατζάκη,  Καθηγητή, ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy

Ερευνητικές Περιοχές

Για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθεί η ακόλουθη κατεύθυνση:

 • Χημική Μηχανική ή Μηχανική Περιβάλλοντος

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:

 1. Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών συναφή με τη , Χημική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Επιστήμη και Μηχανική Υλικών, Βιοχημική Μηχανική, Χημεία, Βιολογία, Φυσική, Επιστήμη Περιβάλλοντος, Υγειονομική Μηχανική, Μηχανική Τροφίμων κλπ.
 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Καλή Γνώση στη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης (και συγκεκριμένα ArcGIS, ERDAS, ENVI, e-Cognition)
 4. Καλή Γνώση Στατιστικής και στατιστικών λογισμικών (π.χ. Minitab, SPSS, R)
 5. Καλή γνώση μοντέλων ανάλυσης κύκλου ζωής, πολυκριτηριακών αναλύσεων , μοντέλα προσομοίωσης
 6. Άριστη γνώση και εμπειρία σε εργαστήριο και αναλυτικών μεθόδων ανάλυσης

Επιπρόσθετα προσόντα για τους υποψήφιους θεωρούνται:

 1. Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 2. Τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές
 3. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα στις πιο πάνω γνωστικές περιοχές θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.
 4. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε θέματα εργαστηριακών αναλύσεων όπως αναλυτικής χημείας, οργανικής χημείας, εδαφολογίας, στερεών και υγρών αποβλήτων κλπ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν για να είναι η αίτησή τους έγκυρη:

 1. Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε EUROPAS format
 2. Αναλυτικό Κατάλογο δημοσιεύσεων  εάν υπάρχει χωριστά
 3. Αναλυτικό κατάλογο συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα εάν υπάρχει
 4. Αντίγραφα τριών πρόσφατων αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων
 5. Πλήρης ερευνητική πρόταση τουλάχιστον 2000 λέξεων η οποία να περιλαμβάνει:
 • Τίτλο θέματος
 • Δήλωση ενδιαφέροντος (πρέπει να αναφέρεται ρητά το γνωστικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει)
 • Σκοπός διδακτορικής διατριβής ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Ερευνητικό πλαίσιο / ερευνητικά ερωτήματα
 • Σύντομη ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν
 • Μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος
 • Προσδοκόμενα αποτελέσματα
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διατριβής
 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία


Υποψήφιοι που δεν θα καταθέσουν πλήρη δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στα σημεία 1-4 δεν θα αξιολογούνται.

 

Για  τα θέματα Χημικής Μηχανικής ή Μηχανικής Περιβάλλοντος και πριν την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Δρ. Ζορπά Αντώνη, Επίκουρο Καθηγητή, antonis.zorpas@ouc.ac.cy

 

 

Up to three (3) positions for Ph.D. studies are offered in the following areas:

- Artificial Intelligence and Explainable AI.
- Cognitive Systems / Personal Assistants.
- Nature and Biology-Inspired Computation.
- Machine-Mediated Human Interaction.
- Computational Machine Learning Theory.
- Learning-Based User Personalization.
- Knowledge Engineering and Reasoning.
- Knowledge-Based Story Comprehension.
- Smart City / Smart Building Applications.
- Swarming in Unmanned Aerial Vehicles.

In the declaration of interest, applicants should indicate explicitly their chosen subject(s) and should include (for each chosen subject) a proposal of their envisioned contribution (i.e., thesis topic).

Applicants must hold an M.Sc. Degree, and have either strong programming skills or a solid background in Theoretical Computer Science. Admitted Ph.D. students will carry out their research at the Computational Cognition Lab at Open University of Cyprus, under the supervision of Dr. Loizos Michael, Associate Professor, loizos.michael@ouc.ac.cy, 0035722411963.

APPLICATIONS

Applications must be submitted electronically, via the OUC website online at: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EN

 

For additional information, please contact Ms. Marianna Prodromou (prodromou@ouc.ac.cy) and/or Ms. Xenia Pavli (xenia.pavli1@ouc.ac.cy)

Περισσότερα Άρθρα...