12
Τετ, Ιουν

ΑΣΠ314: Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ314
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP314.gr.pdf

Σκοπός της θεματικής αυτής ενότητας είναι η παρουσίαση και ανάλυση της ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της το 1960 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η συστηματική εξέταση της περιόδου αυτής θα δώσει στους φοιτητές το απαραίτητο υπόβαθρο για την ευρύτερη και βαθύτερη κατανόηση των συστημικών και θεσμικών παραγόντων που διέπουν μέχρι σήμερα τη λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας και συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής της πολιτικής.

Μετά μια γενική εισαγωγή στην ιστορία της Κύπρου κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, θα παρουσιαστούν οι συνθήκες ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα βασικά προβλήματα που την απασχόλησαν κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, οι προκλήσεις που αντιμετώπισε σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Στη συνέχεια, η ενότητα θα επικεντρωθεί στη μελέτη των μεγάλων κρίσεων των ετών 1963-1974, καθώς και στις προσπάθειες που κατεβλήθησαν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξέταση των παραγόντων που οδήγησαν στην τουρκική εισβολή του 1974, καθώς και στην αξιολόγηση της αντίδρασης της παγκόσμιας κοινότητας (Μεγάλες Δυνάμεις,διεθνείςοργανισμοίκλπ).

Τέλος, θα επιχειρηθεί η καταγραφή και ανάλυση της πορείας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την επαύριον της τουρκικής εισβολής έως την κορύφωση των διαπραγματεύσεων για την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξετασθούν οι προσπάθειες των κυπριακών κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η εισβολή και η ανακήρυξη του «ψευδοκράτους», οι σχέσεις της Λευκωσίας με την Αθήνα, τα σχέδια λύσης του Κυπριακού, οι πολιτικές εξελίξεις και η οικονομική ανάπτυξη της Μεγαλονήσου.