23
Κυρ, Ιουν

ΑΣΠ701Α: Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ701Α
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: .
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Επιτυχής ολοκλήρωση Θ.Ε. 120 μονάδων ECTS
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP701A.gr.pdf

Εκπόνηση εργασίας σε θέμα σχετικό με την αστυνόμευση η οποία θα αποδεικνύει την ερευνητική, κριτική και αναλυτική ικανότητα του φοιτητή. Η Θ.Ε. αυτή είναι επιλεγόμενη, μόνο για τους αστυνομικούς που θα θέλουν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία επιπέδου πρώτου πτυχίου.

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση του Πτυχιακού Τίτλου στις Αστυνομικές Σπουδές συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Πτυχιακής Διατριβής. Η εκπόνηση Πτυχιακής Διατριβής είναι μια από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του προγράμματος καθώς προσφέρει στον φοιτητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε στο Πτυχιακό Πρόγραμμα και να ολοκληρώσει μια μελέτη μόνος του, με τη σχετική βοήθεια του Επιβλέποντα Καθηγητή. Επιπλέον, παρέχει στον φοιτητή τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων. Αυτή είναι η πρώτη Θεματική Eνότητα της σειράς των Πτυχιακών Διατριβών, ΑΣΠ701Α.