03
Κυρ, Μαρ

ΑΣΠ415: Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ415
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP415.gr.pdf

Σκοπός της θεματικής αυτής Ενότητας, είναι ο εμπλουτισμός της γνώσης των φοιτητών, σε σχέση με την Αστυνόμευση, το Δίκαιο / σχετική Νομοθεσία και τις διάφορες ενέργειες της Κυπριακής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση αδικημάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις προσπάθειες που γίνονται, για επανάκτηση Κλοπιμαίων Αρχαιοτήτων, Κυπριακής προέλευσης από το εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά, το εν λόγω μάθημα θα επικεντρωθεί και στη δημιουργία του Γραφείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τμήματος Γ’, Αρχηγείου Αστυνομίας. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες του μαθήματος θα μελετήσουν τη σχετική Νομοθεσία, Εθνική, Ευρωπαϊκή & Διεθνή, κυρίως αυτήν που επικεντρώνεται στην Πρόληψη και Καταστολή αδικημάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Επιπρόσθετα με τα αναφερόμενα, θα τονιστούν οι διάφορες δράσεις που έγιναν στον τομέα αυτό από την Κυπριακή Αστυνομία, κατά την περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το 2ο εξάμηνο του 2012. Η Ενότητα, ολοκληρώνεται με αναφορά της σε εισηγήσεις για μελλοντική δράση, σχετικά με την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της Παράνομης Διακίνησης Κλοπιμαίων Πολιτιστικών Αγαθών.