22
Σαβ, Ιουν

ΑΣΠ701Β: Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ701Β
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: .
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP701B.gr.pdf

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση του Πτυχιακού Τίτλου στις Αστυνομικές Σπουδές συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Πτυχιακής Διατριβής. Η εκπόνηση Πτυχιακής Διατριβής είναι μια από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του προγράμματος καθώς προσφέρει στον φοιτητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε στο Πτυχιακό Πρόγραμμα και να ολοκληρώσει μια μελέτη μόνος του, με τη σχετική βοήθεια του Επιβλέποντα Καθηγητή. Επιπλέον, παρέχει στον φοιτητή τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων. Αυτή είναι η δεύτερη Θεματική Eνότητα της σειράς των Πτυχιακών Διατριβών, ΑΣΠ701Β.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα εγγράφεται είτε στις ΑΣΠ701Α και ΑΣΠ701B μαζί είτε στις ΑΣΠ701Α και ΑΣΠ701Β ξεχωριστά.