25
Τρι, Ιουν

ΑΣΠ312: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ312
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP312.gr.pdf

Η θεματική αυτή ενότητα είναι σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει μια εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας. Η κοινωνιολογία κατανοεί και επεξηγεί τις ανθρώπινες συμπεριφορές σε συνάρτηση με το κοινωνικό και πολιτικό συγκείμενο. Οι συμμετέχοντες στη Θ.Ε. θα μελετήσουν τις βασικές διεργασίες της κοινωνικής αλλαγής, τις βασικές αρχές της κοινωνιολογίας και θα γνωρίσουν τα ονόματα και τις αντιλήψεις επιφανών κοινωνιολόγων.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες με το τέλος της Θ.Ε. θα είναι σε θέση (α) να χρησιμοποιούν τη γλώσσα της κοινωνιολογίας για να αναλύουν καθημερινά κοινωνικά φαινόμενα και γεγονότα, (β) να επιδεικνύουν κατανόηση στους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους διαπλέκεται το κοινωνικό συγκείμενο με ατομικούς παράγοντες, (γ) να εντοπίζουν τις αξίες και τις κοινωνικές δομές που οργανώνουν τις ανθρώπινες κοινωνίες και ιδιαίτερα το ρόλο των σχέσεων εξουσίας (δ) να διατυπώνουν ιδέες και να τις τεκμηριώνουν.