03
Κυρ, Μαρ

ΑΣΠ411: Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ411
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΑΣΠ311
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP411.gr.pdf
Η προσοχή επικεντρώνεται σε μεθόδους επιλογής αστυνομικών και στην επαφή του κοινού με την αστυνομία πριν εξεταστούν ψυχολογικές πτυχές της προκατάληψης και των διακρίσεων από μέλη της αστυνομίας. Το ενδιαφέρον μετά στρέφεται σε τεχνικές σκιαγράφησης του προφίλ υπόπτων διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων και σε διεθνείς τρομοκράτες. Στη συνέχεια εξετάζονται μέθοδοι ανίχνευσης του ψέματος όπως η κοινωνιο-ψυχολογική προσέγγιση, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο ανιχνευτής του ψέματος (polygraph, lie-detector), εγκεφαλικά κύματα, μέθοδοι ανάλυσης κειμένου, μέθοδοι ανάκρισης υπόπτων και, τέλος, ψυχολογικές πτυχές της ψευδούς αποδοχής ενοχής από υπόπτους. H προσοχή μετά στρέφεται στους παράγοντες που επηρεάζουν τη βασιμότητα του αυτόπτη μάρτυρα, το παιδί αυτόπτη μάρτυρα, την ψυχολογία των ενόρκων, τον ανθρώπινο παράγοντα στην επιβολή ποινών. Τέλος, η προσοχή εστιάζεται σε μεθόδους αποτελεσματικής συνέντευξης αυτόπτων μαρτύρων και θυμάτων, περιλαμβανομένων της γνωστικής συνέντευξης.