22
Σαβ, Ιουν

ΑΣΠ422: Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης : Μια Συγκριτική Προσέγγιση

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ422
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP422.gr.pdf

Το μάθημα επικεντρώνεται σε τρεις ενότητες: (α) μια συγκριτική προσέγγιση στα συστήματα αστυνόμευσης, (β) αστυνομία, αστυνόμευση και ηθική και (γ) αστυνομική εκπαίδευση Γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της αστυνόμευσης με έμφαση στις διάφορες πολιτικές και στρατηγικές αστυνόμευσης που εκδηλώθηκαν από την εποχή του Hammubari της Βαβυλωνίας 2181 – 2113 π.Χ., μέχρι την σύγχρονη κοινοτική αστυνόμευση.  Στόχος είναι η ανάπτυξη κριτικής άποψης σε ότι αφορά τη δομή, οργάνωση και τρόπο λειτουργίας των αστυνομικών οργανισμών σε διαφορετικά κράτη και να γίνει μια συγκριτική ανάλυση σε ότι αφορά τα κύρια συστήματα αστυνόμευσης. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ χωρών, καθώς και οι αλλαγές μέσα στο χρόνο όπως και οι διαφορές μεταξύ αστυνομικών συστημάτων σε ένα κόσμο που διαμορφώνεται με γοργούς ρυθμούς σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Στη συνέχεια, αφού πρώτα εξεταστεί η διαφθορά στην κοινωνία ως ένα κοινωνιο-νομικό φαινόμενο κι η αιτιολόγησή του, η προσοχή στρέφεται στους γενεσιουργούς παράγοντες της αστυνομικής διαφθοράς. Εξετάζονται διάφορες κατηγορίες της αστυνομικής διαφθοράς του Maurice Punch (π.χ., η απλή, η στρατηγική, διαπράττοντας κοινά ποινικά αδικήματα, για ένα ‘ευγενή σκοπό’ και με πολιτική εντολή) και  η διεθνής εμπειρία με διάφορες προσεγγίσεις στην καταπολέμηση του φαινομένου.


Το μάθημα στην συνέχεια θα εξετάσει τις προσεγγίσεις αστυνομικής εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορά θα γίνει και στην αστυνομική εκπαίδευση στην Κύπρο αλλά και των Η.Π.Α., Καναδά και χωρών της Αφρικής, Ασίας και Άπω Ανατολής. Θα ακολουθήσει μελέτη της αποστολής και του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) με έμφαση στις επιδράσεις που αυτός ο ευρωπαϊκός οργανισμός προκαλεί στην αστυνομική εκπαιδευτική κουλτούρα και πρακτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το ενδιαφέρον θα στραφεί στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν τα μέλη της αστυνομίας στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα και στην εκπαίδευση που πρέπει να τυγχάνουν ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένα, όπως η επίλυση διαφορών, η προληπτική επίλυση προβλημάτων, οι δραστηριότητες πρόληψης του εγκλήματος, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αστυνόμευση σε μια διαπολιτισμική κοινωνία, η ενδοοικογενειακή βία, ανήλικοι παραβάτες, η διαχείριση του εργασιακού στρες, η εποπτεία και η διοίκηση/διεύθυνση, κλπ.