25
Τρι, Ιουν

ΑΣΠ414: Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ414
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP414.gr.pdf

Το μάθημα αποσκοπεί στην γνωριμία με την ηλεκτρονική και τη διαδικτυακή εγκληματικότητα, με τα είδη και τις ιδιαιτερότητες του modus operandi της (υποκλοπή, αθέμιτες παρεμβολές στο σύστημα και στα δεδομένα Η/Υ, εγκληματική χρήση συσκευών κλπ.) και με τους τρόπους αντιμετώπισής της, τόσο βάσει του νομοθετικού πλαισίου της Δημοκρατίας, όσο και αυτού του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ. Γίνεται αναλυτική αναφορά στα διεθνή και ιδίως ευρωπαϊκά νομικά μέσα καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας και της εν γένει διακίνησης πορνογραφικού υλικού) και εμβάθυνση στην κοινωνική και εγκληματοπολιτική διασύνδεση του κυβερνοεγκλήματος με το οικονομικό και το οργανωμένο έγκλημα, ιδίως τη σχέση του με τα εγκλήματα του «λευκού περιλαίμιου», το προφίλ των δραστών (με κύριο υπόδειγμα τον “hacker”) και την ανάδειξη της ασφάλειας στο διαδίκτυο ως ιδιαιτέρως ευπαθούς εννόμου αγαθού. Στη συνέχεια γίνεται μία σύντομη συγκριτική επισκόπηση εθνικών νομοθετικών λύσεων για την ποινική καταστολή του ηλεκτρονικού και του κυβερνοεγκλήματος εντός και εκτός ΕΕ και των ανακυπτουσών ιδιαιτεροτήτων του αστυνομικού έργου από τη φύση του εγκλήματος αυτού.


Στη συνέχεια, το μάθημα φροντίζει ώστε οι φοιτητές αντιλαμβάνονται και μπορούν να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου όπως: YouTube, Facebook, Wikipedia, Blogging, Twitter, Skype και να είναι σε θέση να δημιουργήσουν accounts και να αλληλεπιδράσουν τα εργαλεία αυτά ώστε να αξιολογήσουν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση των εργαλείων για τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, για εκμετάλλευση ανηλίκων, για επικοινωνία και συντονισμό μεταξύ ομάδων χρηστών για διενέργεια εγκλημάτων. Προσφέρεται επίσης μία εισαγωγή στην ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων κατά το ECDL / ICDL Module 12 – IT Security. Επίσης, το μάθημα στοχεύει όπως οι φοιτητές έχουν βασική γνώση των αρχών κρυπτογραφίας: Κρυπτογραφία προσωπικού κλειδιού, κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού, ηλεκτρονική υπογραφή μηνυμάτων, κτλ. και αντιλαμβάνονται ότι τα πρωτόκολλα αυτά δεν είναι 100% αξιόπιστα, αλλά είναι απλά δύσκολο να υποκλαπεί / αλλοιωθεί η πληροφορία. Τέλος, παρέχεται μερική πρακτική εξάσκηση με απλά παραδείγματα για χρήση και σπάσιμο των πρωτοκόλλων.