22
Σαβ, Ιουν

ΑΣΠ423: Αστυνομική Εκπαίδευση

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ423
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP423.gr.pdf

Το μάθημα στοχεύει μια συγκριτική ανάλυση διαφόρων προσεγγίσεων αστυνομικής εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορά θα γίνει και στην αστυνομική εκπαίδευση στην Κύπρο. Θα ακολουθήσει μελέτη της αποστολής και του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) με έμφαση στις επιδράσεις που αυτός ο ευρωπαϊκός οργανισμός προκαλεί στην αστυνομική εκπαιδευτική κουλτούρα και πρακτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξεταστούν επίσης αστυνομικά εκπαιδευτικά συστήματα χωρών της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης των Η.Π.Α., Καναδά και χωρών της Αφρικής, Ασίας και Άπω Ανατολής. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον θα στραφεί στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν τα μέλη της αστυνομίας στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα και στην εκπαίδευση που πρέπει να τυγχάνουν ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένα, όπως η επίλυση διαφορών, η προληπτική επίλυση προβλημάτων, οι δραστηριότητες πρόληψης του εγκλήματος, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αστυνόμευση σε μια διαπολιτισμική κοινωνία, η ενδοοικογενειακή βία, ανήλικοι παραβάτες, η διαχείριση του εργασιακού στρες, η εποπτεία και η διοίκηση/διεύθυνση, κλπ.