29
Δευ, Νοε


Σε αυτήν την υποκατηγορία μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών, τόσο υπό συνδρομή όσο και δωρεάν, από το διαδίκτυο. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους και εντάξετε εύκολα στην έρευνα σας βιβλιογραφικές αναφορές.Library RefWorks Banner        Library Scopus Banner           Library Mendeley Banner       Library Zotero Banner

RefWorks

Scopus

MENDELEY

Zotero