ΘΕΣΠ623: Μεθοδολογία και πρακτική της υποκριτικής και σκηνοθεσίας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Σαβ, Αυγ

ΘΕΣΠ623: Μεθοδολογία και πρακτική της υποκριτικής και σκηνοθεσίας

Στόχοι Θ.Ε.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα κατεύθυνσης οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με βασικούς άξονες της θεατρικής πρακτικής, μέσα από το πλαίσιο της σκηνοθεσίας και της υποκριτικής, έτσι ώστε να εξοικειωθούν με τις κύριες συνιστώσες της παράστασης. Εισάγοντας τους φοιτητές σε έννοιες που κατεξοχήν διέπουν τη σύγχρονη παραστατική δημιουργία, η ΘΕΣΠ 623 προχωράει πέρα από την περιγραφή του ιστορικού και αισθητικού πλαισίου σε προτάσεις πρακτικής εφαρμογής όσων παραγόντων επηρεάζουν άμεσα τη δουλειά του σκηνοθέτη και του ηθοποιού πάνω στη σκηνή. Η ΘΕΣΠ 623 εξετάζει ζητήματα της σκηνοθετικής και υποκριτικής τέχνης, εμβαθύνοντας σε τεχνικές ερμηνείας και σύλληψης του σκηνικού κόσμου,  δραματουργικής ανάλυσης, καθοδήγησης του ηθοποιού και στήσιμο μιας παράστασης στο σύνολό της.

Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τους βασικούς άξονες της δημιουργικής διαδικασίας του σκηνοθέτη (επιλογή-προετοιμασία, κάστιγκ, οργάνωση παραγωγής, πρόβες, συνεργασία με σκηνογράφο, ενδυματολόγο, χορογράφο, φωτιστή, δραματουργό, κ.ο.κ).
 • Αναλύει ένα δραματικό κείμενο σε βάθος, εντοπίζοντας δραματουργικές ιδιαιτερότητες και παραστασιολογικές δυνατότητες.
 • Συλλαμβάνει ερμηνευτικά ένα κείμενο, οπτικοποιώντας το και εμβαθύνοντας στη διαδικασία στησίματος (point-of-view, επιλογή συνεργατών, βασικές μέθοδοι δραματουργικής ανάλυσης και πρόβας, προσαρμογή σκηνικού χώρου.
 • Εκπονεί προτάσεις για τη σκηνοθεσία, σε δεδομένο σκηνικό χώρο, ενός θεατρικού έργου, μεταχειριζόμενος εργαλεία σκηνικής σύνθεσης και τεκμηριώνοντας τις επιλογές του. 
 • Γνωρίζει ουσιώδη στοιχεία για την τέχνη του ηθοποιού και τις ιδιαιτερότητες-ισορροπίες της συνεργασίας ηθοποιού-σκηνοθέτη, αλλά και σκηνοθέτη-θεατρικού συγγραφέα κατά την ερμηνευτική διαδικασία.
 • Συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία προετοιμασίας μίας παράστασης, συνεισφέροντας υποκριτικά, εφόσον του ζητηθεί.
 • Λειτουργεί ως κριτικός θεατής, με σαφή αντίληψη της επιδιωκόμενης από το σκηνοθέτη πρόσληψης της παράστασης και των βασικών σημειολογικών αναφορών της.

Περιεχόμενο Θ.Ε.

 • Σκηνοθεσία: Έμπνευση-Kαθοδήγηση (Sidiropoulou, Directions 5-6, 11-22)
 • Η Σκηνοθεσία ως Έμπνευση
 • Η Αναγκαιότητα της Καθοδήγησης
 • Σκηνοθεσία: Oργάνωση – Συνεργασία – Παραγωγή
 • Προσχέδιο θεατρικής παραγωγής: τα δεδομένα
 • “So, you have to prepare a play?”(Descrochers, Playing Director: 11-25)
 • “Examining the theatre space”(Condee, Theatrical Space: 1-8).
 • Οδηγός Μελέτης για την ενότητα «Οργάνωση-Συνεργασία-Παραγωγή»
 • Love and Meaningfulness (Sidiropoulou, Directions 6-11)
 • Σκηνοθέτης και Όραμα
 • Στάδια προετοιμασίας: πριν την πρόβα.
 • “Styling the play” (Cohen and Harrop, Creative Play Direction: 219-269)
 • Οδηγός Μελέτης για την ενότητα «Σκηνοθέτης και Όραμα»
 • Σκηνοθέτης και Κείμενο: Στοιχεία δραματουργικής ανάλυσης (Sidiropoulou, Directions 85-128)
 • “Given Circumstances” (Ηοdge, Play Directing: 17-23)
 • “Creative Text Analysis” (Braun, Theatre Directing: 137-155)
 • Οδηγός Μελέτης για την ενότητα «Σκηνοθέτης και Κείμενο»
 • Σκηνοθέτης και Κείμενο: Στοιχεία δραματουργικής ανάλυσης
 • Σκηνοθέτης και Πρόβα: Τεχνικές πρόβας και αυτοσχεδιασμού.
 • “Improvisation” (Cohen and Harrop, Creative Play Directing: 204-211)
 • “Scene Practice” (Hodge, Play Directing: 164-169)
 • “Rehearsing” (Hodge, Play Directing: 174-180)
 • Οδηγός Μελέτης για την ενότητα «Σκηνοθέτης και Πρόβα»
 • Ο σκηνικός χώρος και η ερμηνεία του
 • Σκηνογραφία και ενδυματολογία θεάτρου
 • Οδηγός Μελέτης «Σκηνογραφία και ενδυματολογία θεάτρου»
 • “Director and Stage” (Sidiropoulou, Directions for Directing, 129-146).
 • Σκηνοθέτης και Κοινό: Πρόσληψη και αλληλεπίδραση.
 • Ο σκηνοθέτης ως μοναχικός θεατής.
 • “The Director uses semiotics” (Whitmore, Directing Postmodern Theatre: 14-30)
 • “Audience Systems” (Whitmore, Directing Postmodern Theatre: 51-57; 60-63).
 • Οδηγός Μελέτης για την ενότητα «Σκηνοθέτης και Κοινό»
 • Σκηνοθέτης και Ηθοποιός: η συνθήκη της συνεργασίας.
 • Σκηνοθέτης-Ηθοποιός: μια σχέση εμπιστοσύνης και ελευθερίας.
 • “Directing Actors” (Cohen and Harrop, Creative Play Direction: 169-175)
 • “Structuring the Scene” (Rees, Between Director and Actor: 11-35)
 • “Giving Notes” (Rees, Between Director and Actor: 1-6)
 • Οδηγός Μελέτης για την ενότητα «Σκηνοθέτης και Ηθοποιός»
 • “Director and Actor” (Sidiropoulou, Directions for Directing: 165-201)
 • Από τη Θεωρία στην Πράξη 1: Σκηνοθετώντας το έργο Η Κυρά της Θάλασσας του Ε. Ίψεν.
 • Η Κυρά της Θάλασσας. Ε. Ίψεν. (μετ. Μαργαρίτας Μέλμπεργκ)
 • Οδηγίες προς επίδοξους σκηνοθέτες/ Case Study.
 • Σκηνική Σύνθεση
 • Έμφαση
 • Από τη Θεωρία στην Πράξη 2: Σκηνοθετώντας το έργο ο Θείος Βάνιας του Α. Τσέχοφ (μετ. Αντιγ. Φιλιπποπούλου)
 • Ο Θείος Βάνιας. Α. Τσέχοφ (μετ. Αντιγ. Φιλιπποπούλου)
 • Άσκηση «πηγές»
 • Δημιουργώντας τον κόσμο του έργου
 • Δουλεύοντας με τους καλλιτεχνικούς συντελεστές
 • Από τη Θεωρία στην Πράξη: Ασκήσεις για το Χτίσιμο Ενός Χαρακτήρα 1. Δημιουργώντας έναν ρόλο στο Ρεαλιστικό θέατρο.
 • Ο Θάνατος του Εμποράκου. Α. Μίλλερ. Μετ. Ερρίκος Μπελιές.
 • Ενότητες-Αντικειμενικοί Στόχοι-Δράσεις: εφαρμογή στο κείμενο Ο Θάνατος του Εμποράκου του Α. Μίλλερ.
 • “Εxperimenting for Creative Characterization” (Dezseran, The Student Actor’s Handbook: 88-105)
 • Από τη Θεωρία στην Πράξη: Eρμηνεύοντας Το Γυάλινο Θηριοτροφείο του Tennessee Williams. Προσεγγίζοντας έναν ρόλο μέσα από τον Ποιητικό Ρεαλισμό.
 • Το Γυάλινο Θηριοτροφείο του Τ.Williams (μετ. Μαρία Παύλου)
 • Oδηγίες προς επίδοξους ηθοποιούς/ Case study στους ρόλους της Laura, Amanda και Τοm
 • “Analyzing a Scene” (Practical Handbook for the Actor, 19-39)

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΘΕΣΠ623
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  10% οι διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 30% οι γραπτές εργασίες και 60% οι τελικές εξετάσεις

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate