ΒΙΗ514 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΒΙΗ514 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική:

 • να εξοικειώσει τους φοιτητές με έναν από τους πιο γρήγορα ανερχόμενους και αναπτυσσόμενους διεπιστημονικούς κλάδους, στο πλαίσιο του οποίου τίθενται εξαιρετικά σημαντικά και καινοφανή ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά άπτονται της καθημερινής ζωής των σύγχρονων πολιτών ανά τον κόσμο και απαιτούν σύνθετη προσέγγιση, αφού όλα εξαρτώνται από ποικίλες φιλοσοφικές, ηθικές, νομικές, κοινωνικές και ιατρικές παραμέτρους.
 • να αναδείξει την Εφαρμοσμένη Ηθική ως έναν σπουδαίο κλάδο της Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, ο οποίος δεν αφορά μόνο όσους έχουν κάνει εξειδικευμένες σπουδές φιλοσοφίας, αλλά αντιθέτως αφορά άμεσα όλη την κοινωνία. Η Εφαρμοσμένη Ηθική καταπιάνεται με ερωτήματα της καθημερινής ζωής και βασίζεται σε προβληματισμούς που μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το επιστημονικό και ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο.
 • Να καταδείξει τον πρακτικό χαρακτήρα αυτού του κλάδου, την αναγκαιότητά του στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίας και ασφαλώς της συμβολή του στην κατανόηση και αντιμετώπιση προκλήσεων που απασχολούν όλους τους πολίτες.
 • Να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και ποικίλες δεξιότητες, όπως επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της επαγγελματικής απόδοσης και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης δημόσιων λειτουργών, ιατρών, νοσηλευτών και των λοιπών ενδιαφερομένων που θα συμμετάσχουν.
 • Να οριοθετήσει το πεδίο της Ιατρικής Ηθικής καταδεικνύοντας τα βασικά του χαρακτηριστικά
 • Να αναδείξει τον μεταβαλλόμενο ρόλο του ιατρού στις σύγχρονες κοινωνίες και να συσχετίσει αυτή τη μεταβολή με την αξίωση για ενίσχυση της ατομικής αυτονομίας

Αναφορικά με το περιεχόμενο αυτής της Θ.Ε., εξετάζονται κρίσιμα ζητήματα εννοιολογικού και θεωρητικού χαρακτήρα ως προς τον κλάδο της Εφαρμοσμένης Ηθικής και της Ιατρικής Ηθικής, ως κατηγορίας της Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας,  και θα αναδειχθεί η σχέση αμφοτέρων με τη λεγόμενη Θεωρητική Ηθική. Για τον σκοπό αυτό, γίνεται μνεία στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής ηθικής, οι οποίες παρέχουν το ευρύτερο πλαίσιο για την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος. Σχολιάζονται κριτικά φλέγοντα ερωτήματα, όπως αυτό της ενήμερης συγκατάθεσης και του ορθού ιατρικού μοντέλου για τις σχέσεις ιατρού-ασθενούς, αλλά και η έννοια της ιατρικής αυθεντίας, η οποία φαίνεται να υποχωρεί στην εποχή μας.

Επίσης, αναλύονται διεξοδικά συγκεκριμένα ηθικά ερωτήματα, σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις, τις αμβλώσεις, την ευθανασία και την ευγονική, ενώ θα σχολιαστούν νεότερες τάσεις στην διαχείριση καταληκτικών ασθενών, όπως το φαινόμενο της Ανακουφιστικής Φροντίδας. Για παράδειγμα, στο ζήτημα των μεταμοσχεύσεων, τίθεται επιτακτικά το ζήτημα της αύξησης των διαθέσιμων μοσχευμάτων, το οποίο με τη σειρά του συνδέεται με την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την εμπιστοσύνη προς τα Εθνικά Συστήματα Υγείας. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζεται η σχέση ανάμεσα στη δημόσια συζήτηση για την ευθανασία με τις ευρύτερες πολιτισμικές εξελίξεις της εποχής μας και τη ριζική αλλαγή του ρόλου του ιατρού λόγω της ενίσχυσης της ατομικής αυτονομίας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ514
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
 • Κόστος: 450 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό