ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Η θεματική ενότητα καλύπτει τις εφαρμογές της καθαρής παρούσας αξίας (ΝΡV) στον προϋπολογισμό κεφαλαιουχικών επενδύσεων, διαχείριση χαρτοφυλακίου, κόστος κεφαλαίου, αντιστάθμιση κινδύνου-απόδοσης, αποτελεσματικότητα αγοράς, πολιτική δανειοδότησης, πολιτική μερισμάτων, αριστοποίηση κεφαλαιουχικής δομής, και βασικές μεθόδους αποτίμησης αξιόγραφων.

Προαπαιτούμενα ΠΔΕ251

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ351
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό