ΠΔΕ302: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΠΔΕ302: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Γενικός σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, πρόσληψη προσωπικού, επιλογή και τοποθέτηση προσωπικού, ανάλυση εργασίας, αξιολόγηση απόδοσης στην εργασία, εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, σύστημα απολαβών, ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας, ποιότητα συνθηκών εργασίας και παραγωγικότητα,  συνδικαλισμός και εργασιακές σχέσεις.

Προαπαιτούμενα: ΠΔΕ252

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ302
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό