ΠΔΕ302: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
03
Δευ, Οκτ

ΠΔΕ302: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Γενικός σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, πρόσληψη προσωπικού, επιλογή και τοποθέτηση προσωπικού, ανάλυση εργασίας, αξιολόγηση απόδοσης στην εργασία, εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, σύστημα απολαβών, ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας, ποιότητα συνθηκών εργασίας και παραγωγικότητα,  συνδικαλισμός και εργασιακές σχέσεις.

Προαπαιτούμενα: ΠΔΕ252

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ302
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate