27
Σαβ, Νοε

ΠΔΕ202: Αρχές Μάρκετινγκ

Στη θεματική ενότητα γίνεται εισαγωγή στη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και εξηγείται ο ρόλος που διαδραματίζει το Μάρκετινγκ στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη θεματική ενότητα αναλύονται επίσης οι δυνάμεις τόσο του μακροπεριβάλλοντος όσο και του μικροπεριβάλλοντος μέσα στα οποία δρα ο οργανισμός και εξετάζεται η επίδρασή τους πάνω στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπροσθέτως, αναλύεται η συμπεριφορά καταναλωτικών και οργανωτικών αγοραστών, το σύστημα πληροφοριών του μάρκετινγκ και η διαδικασία του στοχευόμενου μάρκετινγκ. Επιπλέον, παρέχεται μια εκτεταμένη αναφορά στα βασικά στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ, δηλαδή του προϊόντος, των καναλιών διανομής, της τιμολόγησης και της προβολής.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ202
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό