ΟΙΚ427: Φιλοσοφία της Οικονομικής Σκέψης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΟΙΚ427: Φιλοσοφία της Οικονομικής Σκέψης

Η αλληλεξάρτηση της οικονομίας και της φιλοσοφίας τονίζονται. Η θεματική ενότητα ασχολείται με τη φιλοσοφία της επιστήμης, όπως εφαρμόζεται στα οικονομικά, μια κοινωνική επιστήμη. Διερευνά ωφελιμισμό, την οικονομία της ευημερίας, ορθολογισμό, συμπεριφορική οικονομική, εξελικτική οικονομία και τις απόψεις ορισμένων βασικών μεγεθών για την ανάπτυξη της επιστήμης της οικονομίας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ427
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό