ΟΙΚ427: Φιλοσοφία της Οικονομικής Σκέψης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ427: Φιλοσοφία της Οικονομικής Σκέψης

Η αλληλεξάρτηση της οικονομίας και της φιλοσοφίας τονίζονται. Η θεματική ενότητα ασχολείται με τη φιλοσοφία της επιστήμης, όπως εφαρμόζεται στα οικονομικά, μια κοινωνική επιστήμη. Διερευνά ωφελιμισμό, την οικονομία της ευημερίας, ορθολογισμό, συμπεριφορική οικονομική, εξελικτική οικονομία και τις απόψεις ορισμένων βασικών μεγεθών για την ανάπτυξη της επιστήμης της οικονομίας.

  • Κωδικός: ΟΙΚ427
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -