ΟΙΚ121: Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ121: Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II

Η θεματική ενότητα αποτελεί εισαγωγή στη μακροοικονομική θεωρία.  Η θεματολογία περιλαμβάνει βασικές οικονομικές  έννοιες όπως ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), προσφορά χρήματος, επιτόκιο, ανεργία, συναλλαγματικές ισοτιμίες. Θα επικεντρωθούμε στον προσδιορισμό μακροοικονομικών μεταβλητών τόσο στο βραχυχρόνιο όσο και στο μακροχρόνιο ορίζοντα και θα αναφερθούμε σε αρκετά θέματα οικονομικής πολιτικής και ανάλυση διαφόρων περιπτώσεων από τον πραγματικό κόσμο.

  • Κωδικός: ΟΙΚ121
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -