Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΤΠ701B: Διατριβή Μάστερ ΙΙ

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου (Μάστερ) στη Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση διατριβής. Η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ  είναι μια από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του προγράμματος καθώς προσφέρει στο φοιτητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και να ολοκληρώσει μία μελέτη μόνος του, με την σχετική βοήθεια του Επιβλέποντα Καθηγητή. Επιπλέον, παρέχει στον φοιτητή τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων.
 
O φοιτητής θα μπορεί να την παρακολουθεί μόνο μαζί με την τελευταία Θεματική Ενότητα, αφού ολοκληρώσει επιτυχώς και την ΔΤΠ701A

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ701B
  • ECTS: 20
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -