ΕΠΤ613: Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

29
Τρι, Σεπ

ΕΠΤ613: Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση

Η εκπαιδευτική ενότητα παρουσιάζει τις θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης έργων με πεδίο εφαρμογής τα κλινικά/νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα. Παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση έργων για το σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Επιπλέον, εξετάζεται και αναλύεται η διαδικασία αγοράς και προμήθειας επί πραγματικών σεναρίων.

  • Κωδικός: ΕΠΤ613
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    2 γραπτές εργασίες (25% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (50%)