ΕΠΤ701Β: Διατριβή Μάστερ ΙΙ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΠΤ701Β: Διατριβή Μάστερ ΙΙ

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΤ701Β
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate