ΕΛΛ495: Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΕΛΛ495: Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του.
 • Επιλύει επιτυχώς προβλήματα που του παρουσιάζονται/ανατίθενται.
 • Επικοινωνεί τις ιδέες, τα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την εργασία του στους συνάδελφους και προϊστάμενούς του.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει εισηγήσεις για θέματα που άπτονται της εργασίας του.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Επιδεικνύει επαγγελματικό προφίλ στον χώρο εργασίας.
 • Συσχετίζει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις με τον επαγγελματικό χώρο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ495
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 0
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites:

  Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες

  ΕΛΛ111      

  Εισαγωγή στην Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)

  ΕΛΛ112

  Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ. 330μ.Χ)

  ΕΛΛ113

  Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π. Χ - 330 μ.Χ)

  ΕΛΛ121

  Βυζαντινή Ιστορία (330 - 1453 μ.Χ)

  ΕΛΛ122

  Βυζαντινή Τέχνη (330 - 1453 μ.Χ)

  ΕΛΛ123

  Νεοελληνική Ιστορία (1770 - 1909)

  ΕΛΛ211

  Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαική Κλασσική Περίοδος)

  ΕΛΛ212

  Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1909 - 1949)

  ΕΛΛ213

  Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας)

  ΕΛΛ221

  Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων Αροστοτέλης)

  ΕΛΛ222

  Ελληνιστική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ - 7ος αι. μ.Χ)

  ΕΛΛ223

  Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)