ΕΛΛ326: Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύχρονου ελληνισμού - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Μαρ

ΕΛΛ326: Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύχρονου ελληνισμού

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:


 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα κυριότερα γεγονότα-σταθμούς της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας:
 1. Όπως τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της αστικής ανασυγκρότησης και εκβιομηχάνισης στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιόδους Τρικούπη και Βενιζέλου (1882-1919)
 2. τις κοινωνικές διεργασίες μετά την έλευση των προσφύγων στο ελληνικό βασίλειο ύστερα από την Μικρασιατική Καταστροφή (1922) και την κατάσταση της οικονομίας μετά το χρηματιστηριακό κραχ του 1929.
 3. την οικονομία της κατοχής (1941-1944) και
 4. το «οικονομικό θαύμα» στην πρώτη μετεμφυλιακή δεκαετία
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές την λειτουργία και την εξέλιξη βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας όπως η αγροτική οικονομία και η βιομηχανία.
 • Να γίνουν αντιληπτά τα αίτια της μεταβαλόμενης κοινωνικής διαστρωμάτωσης του ελληνικού χώρου κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα εργαλεία της ιστορικής έρευνας όπως η βιβλιογραφία και οι πρωτογενείς πηγές.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ326
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate