Το ΑΠΚΥ ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για έναρξη σπουδών το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
30
Παρ, Σεπ

Το ΑΠΚΥ ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για έναρξη σπουδών το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για εισδοχή σε συγκεκριμένα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα για έναρξη σπουδών από το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 11η Οκτωβρίου 2021 και αφορά εισδοχή στα ακόλουθα τέσσερα (4) Προπτυχιακά, (8) Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και Διδακτορικά Προγράμματα που προσφέρουν οι τρεις (3) Σχολές του ΑΠΚΥ, με έναρξη σπουδών τον Ιανουάριο του 2022:

 

Προπτυχιακά Προγράμματα:

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 

Οι τρεις Σχολές (Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης) προσφέρουν, επίσης, θέσεις υποψηφίων διδακτόρων (Διδακτορικά Προγράμματα) στις εξής ερευνητικές περιοχές:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Κατεύθυνση:

  • Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Δράμα και Θέατρο
  • Ελληνορωμαϊκός κόσμος και Βυζάντιο
  • Πρόσληψη του αρχαίου κόσμου στους νεότερους χρόνους

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Κατεύθυνση:

  • Ασύρματες Επικοινωνίες
  • Γνωστικά Συστήματα / Τεχνητή Νοημοσύνη (Cognitive Systems / Artificial Intelligence)
  • Κυβερνοασφάλεια

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Κατεύθυνση:

  • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατεύθυνση: Διεθνείς/διασυνοριακές Εμπορικές δικαστικές διαφορές (EU Law: International/Crossborder commercial litigation)
  • Διοίκηση-Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Πέρα από τα προγράμματα που οδηγούν σε απόκτηση τίτλου σπουδών, το ΑΠΚΥ προσφέρει στο ευρύ κοινό ευκαιρίες διά βίου μάθησης με τις Θεματικές Ενότητες των ανωτέρω αναφερομένων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών προγραμμάτων του, οι οποίες προσφέρονται ως Αυτοτελείς. Η παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση κάθε Αυτοτελούς Θεματικής Ενότητας οδηγεί στη λήψη αντίστοιχου πιστοποιητικού παρακολούθησης. Επιπρόσθετα, το ΑΠΚΥ προσφέρει Πρόγραμμα για τον Απόδημο Ελληνισμό με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της Ιστορίας της Κύπρου.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι αιτήσεις για τα προαναφερόμενα Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα, τις Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες και το Πρόγραμμα των Αποδήμων θα υποβάλλονται διαδικτυακά ως τις 11 Οκτωβρίου 2021 μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +357 22411600 / 711 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαπενταετίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οργανώνει υψηλών προδιαγραφών προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα σε μεγάλο εύρος επιστημονικών αντικειμένων με προσιτά δίδακτρα, ευέλικτη οικονομική πολιτική και εκπτώσεις για ομάδες του πληθυσμού (π.χ. μονογονείς, πολύτεκνοι, ΑμΕΑ, άνεργοι κ.λπ.). Όλα τα προγράμματα έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα, παρέχουν πολύπλευρη ακαδημαϊκή γνώση, καλλιεργούν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες και έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΑΠΚΥ είναι οι σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες διδασκαλίας και μάθησης και η ευέλικτη εξ αποστάσεως μεθοδολογία σπουδών που επιτρέπει σε κάθε πολίτη από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό να αποκτήσει, από τον προσωπικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών, εφόδιο για επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά στον ελληνόφωνο χώρο, όλοι οι τίτλοι σπουδών του ΑΠΚΥ αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

 

 

OUC 2021 Banners 02 Spring2021 FBCover 800x400