ΘΕΣΠ621: Δραματολογία της πρόσληψης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Σαβ, Αυγ

ΘΕΣΠ621: Δραματολογία της πρόσληψης

Στόχοι Θ.Ε.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα, οι φοιτητές θα γνωρίσουν αυτό που ονομάζουμε υποδοχή ή επιβίωση ή δεξίωση (reception) του αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους. Έμφαση δίνεται στους διάφορους τρόπους, με τους οποίους η νεότερη και σύγχρονη λογοτεχνία (πρωτίστως η θεατρική) δεξιώνεται, υποδέχεται και διαλέγεται με τις μεγάλες μορφές και τους μύθους του αρχαίου ελληνικού και, δευτερευόντως, του ρωμαϊκού δράματος.

Η Θ.Ε. επικεντρώνεται στην ενδελεχή μελέτη δώδεκα λογοτεχνικών έργων (κυρίως θεατρικών έργων του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα), στα οποία είναι έκδηλος ο διακειμενικός διάλογος με το θέατρο της αρχαιότητας.

 

Περιεχόμενο Θ.Ε. 

 • Το θεατρικό έργο του Μ. Ποντίκα. Ο Δολοφόνος του Λάιου και τα κοράκια.
 • Κατανόηση της δραματουργικής σύστασης και τεκμηριωμένη ανάλυση του ως άνω έργου του Μ. Ποντίκα.
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο του Ποντίκα των διακειμενικών σχέσεων (συμπεριλαμβανομένων των βασικών συγκλίσεων και αποκλίσεων) με τον μύθο των Λαβδακιδών.
 • Ανάλυση της προβληματικής υπόστασης του έναρθρου λόγου, όπως παρουσιάζεται στο ως άνω έργο του Ποντίκα.
 • Το θεατρικό έργο του Ι. Καμπανέλλη Πάροδος Θηβών.
 • Κατανόηση της δραματουργικής σύστασης και τεκμηριωμένη ανάλυση του ως άνω έργου του Ι. Καμπανέλλη.
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο του Καμπανέλλη των διακειμενικών σχέσεων (συμπεριλαμβανομένων των βασικών συγκλίσεων και αποκλίσεων) με τον μύθο των Λαβδακιδών.
 • Περιγραφή και ερμηνευτική της λειτουργίας των κωμικών ή «ρωπογραφικών» στοιχείων στο ως άνω έργο του Καμπανέλλη.
 • Το θεατρικό έργο του έργου του X. φον Κλάιστ Η Σπασμένη στάμνα
 • Κατανόηση της δραματουργικής σύστασης και τεκμηριωμένη ανάλυση του ως άνω έργου του φον Κλάιστ.
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο του φον Κλάιστ των διακειμενικών σχέσεων (συμπεριλαμβανομένων των βασικών συγκλίσεων και αποκλίσεων) με τον μύθο των Λαβδακιδών.
 • Ανάλυση της προβληματικής υπόστασης της έλλογης σκέψης, όπως παρουσιάζεται στο ως άνω έργο του Κλάιστ, και εντοπισμός στοιχείων κοινωνικής σάτιρας και καταγγελίας.
 • Γνωριμία με τις βασικές πτυχές του μύθου των Ατρειδών, ιδιαίτερα στις τραγικές εκδοχές του.
 • Τα έργα του Ι. Καμπανέλλη Γράμμα στον Ορέστη και Ο Δείπνος.
 • Κατανόηση της δραματουργικής σύστασης και τεκμηριωμένη ανάλυση των ως άνω έργων του Καμπανέλλη.
 • Εντοπισμός στα ως άνω έργα του Καμπανέλλη των διακειμενικών σχέσεων (συμπεριλαμβανομένων των βασικών συγκλίσεων και αποκλίσεων) με τον μύθο των Ατρειδών.
 • Βασικές πληροφορίες για τον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπως αντανακλάται στην τριλογία του Ευγένιου Ο’Νηλ Το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα.
 • Η τριλογία του Ευγένιου Ο’Νηλ Το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα.
 • Κατανόηση της δραματουργικής σύστασης και τεκμηριωμένη ανάλυση του ως άνω έργου του Ο’Νηλ, με έμφαση στα επιμέρους συστατικά έργα του (Ο Γυρισμός, Οι Κυνηγημένοι, Οι Στοιχειωμένοι).
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο του Ο’Νηλ των διακειμενικών σχέσεων (συμπεριλαμβανομένων των βασικών συγκλίσεων και αποκλίσεων) με τον μύθο των Ατρειδών.
 • Να κατανοούν βασικές αρχές του φιλοσοφικού ρεύματος του Υπαρξισμού, ιδίως στη γαλλική εκδοχή του (Σαρτρ, Καμύ)
 • Το έργο του Ζαν-Πωλ Σαρτρ Οι Μύγες.
 • Κατανόηση της δραματουργικής σύστασης και τεκμηριωμένη ανάλυση του ως άνω έργου του Σαρτρ.
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο του Σαρτρ των διακειμενικών σχέσεων (συμπεριλαμβανομένων των βασικών συγκλίσεων και αποκλίσεων) με τον μύθο των Ατρειδών.
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο του Σαρτρ των βασικών σημείων που μπορούν να συσχετιστούν με τη φιλοσοφία του Υπαρξισμού, καθώς και με τα ιστορικά συμφραζόμενα στα οποία γράφτηκε και παραστάθηκε το έργο (γερμανική κατοχή, καθεστώς του Βισύ).
 • Το έργο του Τόμας Έλιοτ Οικογενειακή Συγκέντρωση.
 • Κατανόηση της δραματουργικής σύστασης και τεκμηριωμένη ανάλυση του ως άνω έργου του Έλιοτ.
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο του Έλιοτ των διακειμενικών σχέσεων (συμπεριλαμβανομένων των βασικών συγκλίσεων και αποκλίσεων) με τον μύθο των Ατρειδών.
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο του Έλιοτ στοιχείων μοντερνιστικής γραφής και διαλόγου με τη χριστιανική πίστη του συγγραφέα.
 • Το έργο του Ζαν Ζιρωντού Ηλέκτρα.
 • Κατανόηση της δραματουργικής σύστασης και τεκμηριωμένη ανάλυση του ως άνω έργου του Ζιρωντού.
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο του Ζιρωντού των διακειμενικών σχέσεων (συμπεριλαμβανομένων των βασικών συγκλίσεων και αποκλίσεων) με τον μύθο των Ατρειδών.
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο του Ζιρωντού στοιχείων μοντερνιστικής γραφής και διαλόγου με την επικούρεια φιλοσοφία αλλά και με τα ιστορικά συμφραζόμενα της εποχής του (άνοδος του ναζισμού και του φασισμού).
 • Συζήτηση των διακειμενικών σχέσεων του ως άνω έργου του Ζιρωντού με τον μύθο των Ατρειδών και ιδιαίτερα με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή και την Ηλέκτρα του Ευριπίδη.
 • Το έργο του Παύλου Μάτεσι Η Βουή.
 • Κατανόηση της δραματουργικής σύστασης και τεκμηριωμένη ανάλυση του ως άνω έργου του Μάτεσι.
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο του Μάτεσι των διακειμενικών σχέσεων (συμπεριλαμβανομένων των βασικών συγκλίσεων και αποκλίσεων) με τον μύθο των Ατρειδών στο πλαίσιο της αισθητικής της παρωδίας.
 • Συζήτηση των διακειμενικών σχέσεων του ως άνω έργου του Μάτεσι με τον μύθο των Ατρειδών και ιδιαίτερα με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή και την Ηλέκτρα του Ευριπίδη.
 • Εντοπισμός στοιχείων παρωδίας, σάτιρας, ειρωνείας και αποδόμησης του τραγικού μύθου.
 • Το έργο της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ Ηλέκτρα, ή Η Πτώση των προσωπείων.
 • Κατανόηση της δραματουργικής σύστασης και τεκμηριωμένη ανάλυση του ως άνω έργου της Γιουρσενάρ.
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο της Γιουρσενάρ των διακειμενικών σχέσεων (συμπεριλαμβανομένων των βασικών συγκλίσεων και αποκλίσεων) με τον μύθο των Ατρειδών, στο πλαίσιο της μοντερνιστικής, αναθεωρητικής οπτικής του έργου.
 • Συζήτηση των διακειμενικών σχέσεων του ως άνω έργου της Γιουρσενάρ με τον μύθο των Ατρειδών και ιδιαίτερα με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή και την Ηλέκτρα του Ευριπίδη.
 • Γνώση και κατανόηση βασικών πληροφοριών για το ρωμαϊκό δράμα, τους θεατρικούς χώρους, την τραγωδία και την κωμωδία στην εποχή της Δημοκρατίας και της Αυτοκρατορίας.
 • Το έργο του Σενέκα Φαίδρα.
 • Κατανόηση της δραματουργικής σύστασης και τεκμηριωμένη ανάλυση του ως άνω έργου του Σενέκα.
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο του Σενέκα των βασικών συγκλίσεων και αποκλίσεις από τον μύθο του Ιππόλυτου και της Φαίδρας, όπως παρουσιάζεται στον Ευριπίδη.
 • Το έργο του Ρακίνα Φαίδρα.
 • Κατανόηση της δραματουργικής σύστασης και τεκμηριωμένη ανάλυση του ως άνω έργου του Ρακίνα.
 • Εντοπισμός στο ως άνω έργο του Ρακίνα των βασικών συγκλίσεων και αποκλίσεις από τον μύθο του Ιππόλυτου και της Φαίδρας, όπως παρουσιάζεται στον Ευριπίδη και στον Σενέκα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΘΕΣΠ621
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  10% οι διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 30% οι γραπτές εργασίες και 60% οι τελικές εξετάσεις

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate