ΘΣΠ61: Θεατρική αγωγή - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

04
Παρ, Δεκ

ΘΣΠ61: Θεατρική αγωγή

Η Θεματική Ενότητα ΘΣΠ61 προσφέρεται μόνο στους φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση Θεατρική αγωγή. Στην ενότητα αυτή μελετάται διεξοδικά η θεωρητική και πρακτική εφαρμογή του θεάτρου και του δράματος στη διδασκαλία. Εξετάζονται παράλληλα οι θεατρικές / δραματικές τεχνικές που ενισχύουν την παραπάνω δραστηριότητα. Η τέχνη του θεάτρου διαλέγεται έντονα και δυναμικά με την τέχνη της διδασκαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση στην ενότητα αυτή δίνεται στο ρόλο του εκπαιδευτικού κατά την παραπάνω μαθησιακή-διδακτική διαδικασία.

  • Κωδικός: ΘΣΠ61
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    Τέσσερεις (4) γραπτές εργασίες και γραπτή τελική εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας.