29
Τετ, Σεπ

ΕΛΛ423: Γλωσσολογία

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι :
να προσφέρει στις φοιτήτριες/στους φοιτητές τη δυνατότητα:

  • να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τον κλάδο της Θεωρητικής Γλωσσολογίας
  • να εξοικειωθούν με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθόδους γλωσσολογικής περιγραφής της ελληνικής γλώσσας στη συγχρονική και τη διαχρονική της διάσταση
  • να κατανοούν και να αξιολογούν γλωσσολογικές θεωρίες και τις εφαρμογές τους σε φαινόμενα της ελληνικής γλώσσας

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ423
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες και 1 εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας.